Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wstęp

Misją Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki naszego regionu, kraju oraz zjednoczonej Europy. Pragniemy wspierać rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców poprzez kształcenie młodzieży, która będzie mogła korzystać z najnowszych zdobyczy nauki bez konieczności wyjazdu do innych ośrodków akademickich na terenie Polski. Wyższa Szkoła Medyczna prowadzi kształcenie na kierunkach Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia), Biotechnologia (studia I stopnia), Pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), Fizjoterapia (studia II stopnia oraz 5-letnie studia magisterskie) oraz Kosmetologia (studia I i II stopnia). Proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych, a także realizujemy studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo.

Lokalizacje

  • Krakowska,9, 15-875, Bialystok

pytania