University of San Diego School of Law

Wstęp

O University of San Diego School of Law

University of San Diego (USD) School of Law jest uznawane za doskonałość swojej kadry naukowej, głębokość programu nauczania i siłę swoich programów klinicznych. Każdego roku USD kształci około 900 Doktora Juris i absolwentów prawa z całego Stanów Zjednoczonych i całego świata. Szkoła prawnicza jest najlepiej znana ze swojej oferty w zakresie prawa gospodarczego i korporacyjnego, prawa konstytucyjnego, własności intelektualnej, prawa międzynarodowego i porównawczego, interesu publicznego i opodatkowania. USD School of Law jest jedną z 84 szkół prawniczych wybranych do Order of the Coif, krajowego stowarzyszenia honorowego absolwentów szkół prawniczych. Wydział szkoły prawniczej jest silną grupą wybitnych naukowców i nauczycieli o reputacji krajowej i międzynarodowej, a obecnie zajmuje 23 miejsce na całym świecie pod względem liczby pobrań wydziałowych w sieci nauk społecznych (SSRN). USD School of Law jest zatwierdzony przez Radę Sekcji Edukacji Prawnej i przyjęć do palestry American Bar Association. Szkoła jest również członkiem Stowarzyszenia Szkół Prawa Amerykańskiego. Założona w 1954 roku szkoła prawnicza jest częścią Uniwersytetu San Diego, prywatnej, niezależnej, niezależnej, rzymsko-katolickiej uczelni założonej w 1949 roku.

Naukowcy

Kursy i programy akademickie na University of San Diego School of Law mają na celu zapewnienie naszym studentom i uczonym rygorystycznego, kompleksowego, etycznego szkolenia prawniczego. Nasze oferty kursów są obszerne i pochodzą od największych prawników i oddanych nauczycieli w dzisiejszej edukacji prawnej. Dzięki programom studiów dla osób rozpoczynających zawód prawnika lub dla osób już założonych w ich karierze, USD School of Law jest domem dla najwyższej klasy wydziału prawniczego, światowej sławy klinik prawnych i innowacyjnego programu nauczania.

Rankings

USD School of Law is one of the 84 law schools elected to the Order of the Coif, a national honor society for law school graduates. The law school’s faculty is a strong group of outstanding scholars and teachers with national and international reputations and currently ranks 23rd worldwide in all-time faculty downloads on the Social Sciences Research Network (SSRN). USD School of Law is approved by the Council of the Section of Legal Education and Admissions to the Bar of the American Bar Association. The school is also a member of the Association of American Law Schools. Founded in 1954, the law school is part of the University of San Diego, a private, nonprofit, independent, Roman Catholic university chartered in 1949.

Lokalizacje

  • School of Law 5998 Alcalá Park, CA 92110-2492, San Diego

pytania