Blue Cliff College

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Blue Cliff College zobowiązuje się do wykorzystywania swoich zasobów ludzkich i fizycznych do świadczenia usług ułatwiających rozwój osobisty, rozwój zawodowy i poczucie odpowiedzialności wobec naszych uczniów.

Podstawowym celem Blue Cliff College jest pomoc studentom w rozwijaniu wysokiego poziomu kompetencji, co jest osiągane poprzez dążenie, przyswajanie i rozpowszechnianie wiedzy w programach akademickich. Najważniejszym celem uczelni jest przygotowanie studentów do sprawnego funkcjonowania w konkurencyjnym społeczeństwie w wybranej przez nich karierze zawodowej oraz stworzenie w nich świadomości odpowiedzialności zawodowej i społecznej, wraz z uznaniem dla zasad etycznego postępowania.

Naszą filozofią jest inspirowanie uczniów do dążenia do doskonałości i osiągnięcia maksymalnego potencjału osobistego. Blue Cliff zachęca każdego ucznia do dążenia do bycia najlepszym, jakim może być w akademickich, biznesowych, towarzyskich, zawodowych i osobistych przedsięwzięciach. Niezależnie od zainteresowań akademickich, staramy się zapewnić najlepszą możliwą edukację. Nacisk kładziony na program nauczania, niski stosunek liczby uczniów do nauczycieli oraz praktyczne doświadczenie zapewni, że absolwent Blue Cliff został skrupulatnie przygotowany.

Lokalizacje

Fayetteville

Address
North College Avenue,3448
72703 Fayetteville, Arkansas, Stany Zjednoczone

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium