Allen College

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Allen College ma tradycję ponad 90 lat doskonałości w edukacji zdrowotnej. Allen College to prywatna, koedukacyjna akredytowana regionalnie instytucja policealna, zaklasyfikowana przez Carnegie Foundation jako instytucja „Special Focus”. Allen College jest podzielony na dwie szkoły: nauki o zdrowiu i pielęgniarstwo.

Allen College rzuca uczniom wyzwanie dynamicznymi możliwościami uczenia się. Programy studiów akademickich rozwijają się w środowisku, które ułatwi studentom osiągnięcie doskonałości akademickiej i kompetencji klinicznych, kładąc nacisk na sztukę opieki nad człowiekiem.

Fundamentalne zobowiązanie Allen College do doskonałości zawodowej, rozwoju osobistego i świadomości radości z opieki pozostaje niezachwiane. Uczeń jest zawsze zaangażowany jako osoba o wyjątkowych zdolnościach i potencjale oraz nieustannie angażuje się w opiekę i doskonałość edukacyjną.

Lokalizacje

Waterloo

Address
Heath Street,1990
50703 Waterloo, Iowa, Stany Zjednoczone

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium