Medical University of Lodz

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

O MUL

Medical University of Lodz to największy publiczny uniwersytet medyczny w Polsce. Jego misja koncentruje się na:

  • Kształcenie studentów medycyny, stomatologii, farmacji, pielęgniarstwa oraz innych dyscyplin związanych z medycyną;
  • Kształcenie personelu badawczego (programy doktoranckie);
  • Prowadzenie badań i działalności naukowej;
  • Opracowywanie oferty programów podyplomowych.

Nauczanie medyczne w języku angielskim rozpoczęto w 2003/2004. Obecnie ponad 770 studentów zagranicznych z różnych krajów uczestniczy w 6-letnich programach MD (Medycyna), Advanced MD i 5-letnich DMD (Stomatologia), a ponad 450 ukończyło już studia. Programy są prowadzone w całości w języku angielskim i są wystarczająco kompleksowe, aby mogły zostać przyjęte na arenie międzynarodowej.

Akredytacja

Medical University of Lodz znajduje się na Międzynarodowym Katalogu Edukacji Medycznej (IMED), który zawiera informacje o międzynarodowych szkołach medycznych, które są uznawane przez odpowiednie agencje rządowe w krajach, w których się znajdują.

W Polsce jest to Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nasza uczelnia jest również wymieniona w Światowym katalogu szkół medycznych wraz z notatką sponsora ECFMG®. W przypadku lat ukończenia studiów wskazanych w nocie sponsora nasi studenci i absolwenci mogą ubiegać się o ECFMG o certyfikację ECFMG i USMLE® jako krok w kierunku certyfikacji ECFMG.

Nasze dyplomy medyczne i stomatologiczne podlegają również automatycznemu uznawaniu w Unii Europejskiej, do której Polska przystąpiła w maju 2004 r.124200_appointment-book-blur-care-40568.jpg

Historia

2002 - połączenie Wojskowej Akademii Medycznej i cywilnej Akademii Medycznej

Przełom XXI wieku to czas jednej z najważniejszych zapowiedzi w historii łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Z upoważnienia Sejmu RP 27 lipca 2002 r. Połączyła się cywilna Akademia Medyczna w Łodzi i Wojskowa Akademia Medyczna w celu utworzenia Medical University of Lodz . W ten sposób powstała najbardziej wpływowa instytucja w Polsce kształcąca personel medyczny, zarówno w sferze wojskowej, jak i cywilnej. Połączenie dwóch niezależnych łódzkich instytucji było powrotem do stanu rzeczy wiele dziesięcioleci wcześniej, kiedy istniał tylko jeden medyczny ośrodek dydaktyczny zapewniający szkolenie cywilne i wojskowe. Przygotowania do małżeństwa obu instytucji odbywają się od 2000 r. W grudniu tego roku utworzono międzyinstytucjonalną grupę integracyjną, w której przedstawiciele władz Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej zasiadali obok władz Wydziału Ludzkiego Nauki o zdrowiu, Uniwersytet Łódzki.

Medical University of Lodz rozpoczął swoją misję 1 października 2002 r . Dr n. Med. Andrzej Lewiński, absolwent i wieloletni nauczyciel akademicki łódzkiej Akademii Medycznej, został wybrany pierwszym rektorem nowej instytucji za zgodą Ministra Zdrowia. W kwietniu 2003 r. Instytucjonalny komitet wyborczy, zgodnie ze statutem wyborczym, przyznał prof. Dr hab. N. Med. Andrzej Lewiński stanowisko Rektora Uniwersytetu Medycznego, które sprawował do 2008 r.

Źródło: 65 lat medycznego szkolnictwa wyższego w Łodzi autorstwa Piotra Machlańskiego i Jerzego Supady124201_check-up-dentist-doctors-1170979.jpg

Strategia

Misja

Medical University of Lodz zapewnia studentom jak najlepsze warunki kształcenia. Uniwersytet prowadzi badania charakteryzujące się wyjątkową jakością i wspiera rozwój swoich pracowników. Odpowiada na wymagania środowiska, w szczególności pacjentów i podmiotów świadczących usługi zdrowotne, aktualizując zakres usług edukacyjnych i badawczych. Wnosi znaczący wkład w rozwój systemu opieki zdrowotnej poprzez promowanie nowoczesnych standardów profilaktyki i leczenia oraz poprzez budowanie długotrwałej współpracy z instytucjami realizującymi cele zdrowia publicznego na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wizja

Medical University of Lodz będzie rozpoznawalnym i atrakcyjnym ośrodkiem badawczo-dydaktycznym w Europejskiej Przestrzeni Badawczej skoncentrowanym na promowaniu badań i rozwoju innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych dla społeczeństwa borykającego się z problemami epidemiologicznymi i społeczno-demograficznymi. Uniwersytet stanie się efektywnie zarządzaną organizacją wykorzystującą specjalistyczne systemy informatyczne, które pozwolą na optymalne zarządzanie dostępnymi zasobami. Jego absolwenci będą bardzo pożądani i doceniani na rynku pracy jako profesjonaliści posiadający wysokie kwalifikacje we współczesnej medycynie i przestrzegający wymogów etyki zawodowej.

Wizja rozwoju uczelni zostanie zrealizowana zgodnie ze Strategią Rozwoju Medical University of Lodz na lata 2015 - 2020.

Wartości

We wszystkich dziedzinach działalności Uniwersytet Medyczny realizuje swoje cele zgodnie z tradycyjnymi wartościami akademickimi i kulturowymi. Uniwersytet dąży do zapewnienia wysokiej jakości edukacji i badań. Zachowuje jednak również zasady wolności i praw własności intelektualnej. Podczas procesu kształcenia uniwersytet promuje dobre postawy kierowane przez pacjenta i poszanowanie jego praw. Pracownicy i studenci uniwersytetu przestrzegają standardów etyki zawodowej i dbają o pozytywny wizerunek uniwersytetu. Kluczowe wartości organizacji obejmują otwartość, jakość i skuteczność. Medical University of Lodz jest instytucją otwartą, która wdraża standardy jakości we wszystkich obszarach swojej działalności i dba o rozwój własnych zasobów i ich efektywne stosowanie.

Strategia rozwoju Medical University of Lodz będzie realizowana w czterech strategicznych obszarach: edukacji, badań i rozwoju, współpracy w zakresie rozwoju służby zdrowia, zarządzania i rozwoju organizacyjnego.

Lokalizacje

Łódź

Address
Pl. Hallera 1, 90-647 Lodz
Poland

91 Łódź, Województwo łódzkie, Polska

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium