University of Copenhagen

Wstęp

Kierując się kreatywnością intelektualną i krytycznym myśleniem od 1479 r., naukowcy i studenci University of Copenhagen poszerzyli horyzonty i przyczynili się do posuwania świata do przodu. Z 5000 badaczami i 37500 studentami, Uniwersytet może pochwalić się międzynarodowym środowiskiem badawczym i naukowym oraz zajmuje wysoką pozycję na wiodącej liście rankingowej najlepszych uniwersytetów na świecie.

Uniwersytet oferuje badaczom i studentom możliwość rozwijania talentów i inicjuje ambitne interdyscyplinarne inicjatywy wspierające silne społeczności akademickie. Poprzez nauczanie oparte na badaniach - i angażując ich w badania - studenci są przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom i potrzebom społeczeństwa.

Lokalizacje

  • 10 Nørregade, 1165, Copenhagen

pytania