Uniformed Services University of the Health Sciences

Wstęp

Misją uniwersytetu służb mundurowych jest wspieranie gotowości America's Warfighter oraz zdrowia i dobrobytu społeczności wojskowej poprzez kształcenie i rozwój umundurowanych pracowników służby zdrowia, naukowców i liderów; poprzez prowadzenie nowatorskich badań o znaczeniu wojskowym oraz zapewnianie wsparcia operacyjnego jednostkom na całym świecie.

Lokalizacje

  • Jones Bridge Road,4301, 20814, Bethesda

pytania