SupBiotech Paris

Wstęp

Sup'Biotech to prywatna szkoła inżynierii biotechnologicznej zlokalizowana w aglomeracji paryskiej. Studenci Sup'Biotech wykonują zajęcia z inżynierii i nauk ścisłych, w tym wykłady, prace laboratoryjne i długoterminowe projekty kreatywne. W przeciwieństwie do wielu innych szkół zorientowanych na STEM, Sup'Biotech kładzie również nacisk na branżowy know-how i oferuje prawdziwie profesjonalny program nauczania. Absolwenci Sup'Biotech są rekrutowani przez najlepsze firmy z sektora biotechnologicznego, takie jak L'Oreal, Sanofi, Watchfrog, Nestlé i wiele innych. Praktycznie wszyscy absolwenci Sup'Biotech znajdują zatrudnienie lub idą na wyższe studia, a unikalne połączenie nauki i umiejętności menedżerskich Sup'Biotech jest niezwykle cenne dla wszelkiego rodzaju pracodawców.

Oferujemy kursy licencjackie, magisterskie, zagraniczne i letnie dla studentów zagranicznych. Studenci mogą rozpocząć naukę w 1, 2, 3, 4 lub 5 roku; Kursy pierwszego i drugiego roku prowadzone są w języku angielskim lub francuskim, natomiast na trzecim, czwartym i piątym roku w języku angielskim. Absolwenci uzyskują szybki dostęp do wyższych stanowisk we Francji i za granicą w takich dziedzinach jak zdrowie i farmacja, innowacje w przetwórstwie żywności, kosmetyka, bioinformatyka czy środowisko. Program opiera się na modelu francuskich szkół inżynierskich akredytowanych przez CTI: cykl Foundation (2 lata), a następnie cykl inżynierski (3 lata).

Program nauczania Sup'Biotech to multidyscyplinarna równowaga między nauką i zajęciami inżynierskimi (wykłady, praktyczna praca laboratoryjna i projekty), umiejętnościami zarządzania, przemysłowym know-how. Nasi studenci poznają również krajowe i międzynarodowe rynki biotechnologiczne. Profesorowie Sup'Biotech pochodzą z różnych środowisk szkoleniowych i edukacyjnych, takich jak uniwersytety, ośrodki badawcze i przemysł. W całym naszym programie używany jest język angielski; nasze kursy dla absolwentów prowadzone są w języku angielskim, a zajęcia są dostępne wyłącznie w języku angielskim od trzeciego roku. Studenci Sup'Biotech są przygotowani do szerokiego zakresu obowiązków w różnych biotechnologii i międzynarodowych korporacjach, pracując w dziedzinach takich jak zdrowie, kosmetyka, środowisko, farmaceutyka i agrobiznes.

Jak wspomniano powyżej, pięcioletni program Sup'Biotech obejmuje dwa kierunki studiów, które odpowiadają nowym europejskim standardom. Nasz trzyletni program studiów licencjackich prowadzi do uzyskania tytułu licencjata z Sup'Biotech. W naszym programie dla absolwentów studenci wybierają opcję, taką jak Badania i rozwój, Produkcja lub Sprzedaż i marketing. Po ukończeniu naszego dwuletniego programu studiów magisterskich studenci otrzymują dyplom inżyniera z biotechnologii, równoważny ze stopniem magistra.

PROSZĘ ZANOTOWAĆ:

Sup'Biotech nie ma dostępnych stypendiów.

Chętnie jednak wspieramy wszelkie wnioski o stypendia publiczne, które nasi studenci chcą złożyć do rządu francuskiego lub instytucji charytatywnych.

Scholarships and Funding Option 2

Lokalizacje

 • Paris

pytania

Ogólne informacje

 • Czy mogę otrzymać więcej informacji na temat tego kursu?

Daty kursu

 • Kiedy upływa termin zgłoszeń na kurs?
 • Kiedy kurs się zaczyna?

Czesne i opłaty

 • Ile kosztuje kurs?
 • Czy mogę uiścić opłatę za kurs w ratach?

Rodzaj i czas trwania kursu

 • Czy kurs jest dostępny w Internecie?
 • Ile trwa kurs?
 • Czy to kurs dzienny czy wieczorowy?

Miejsce nauki

 • Gdzie mieści się placówka edukacyjna?
 • Gdzie mieści się ośrodek kształcenia?

Finansowanie

 • Z jakich innych możliwości finansowania mogę skorzystać w przypadku tego kursu?

Jak się zgłosić

 • Jakie dokumenty są wymagane, by zgłosić się na kurs?
 • Jak przebiega proces rekrutacji na kurs?

Język

 • W jakim języku odbywa się kurs?

Inne

 • Inne