Northern Kentucky University

Wstęp

CHHS jest globalnym liderem w zakresie uczenia się zorientowanego na ucznia, które poprawia jakość życia społeczeństw, którym służymy. CHHS zapewnia innowacyjną, opartą na dowodach edukację i stypendia, które umożliwiają studentom działania na rzecz dobrobytu społeczności regionalnych, krajowych i globalnych.

Oferujemy programy dla różnych zawodów związanych ze zdrowiem i usługami społecznymi, aby pomóc przygotować naszych studentów do sprostania wyzwaniom stale zmieniającego się świata opieki zdrowotnej.

Lokalizacje

  • Louie B Nunn Drive, 41099, Highland Heights

pytania