Medical University of Lublin

Wstęp

Historia Medical University of Lublin sięga 1944 roku, kiedy Wydział Lekarski został włączony do nowo powstałego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 1950 roku Wydział oddzielił się od UMCS, tworząc samodzielną Akademię Medyczną. Z biegiem lat pojawiały się nowe obszary badań i edukacji, takie jak pielęgniarstwo, farmacja czy stomatologia. W 2001 roku powstał English Language Division, który oferuje naukę medycyny w języku angielskim studentom na całym świecie. W 2008 roku Akademia Medyczna przekształciła się w uczelnię, przyjmując nazwę Medical University of Lublin .

Łącząc tradycję z nowatorskimi koncepcjami, tworzymy wykwalifikowaną i wyszkoloną kadrę lekarską w oparciu o zasoby naukowe i dydaktyczne. Jako społeczność akademicka uczestniczymy w zmianach rynkowych, dbając o jakość i konkurencyjność systemu edukacji. Podnosimy świadomość potrzeby ciągłego rozwoju i konieczności zdobywania wiedzy z osiągnięć naukowo-ekonomicznych wśród osób wykształconych w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Lokalizacje

  • Aleje Racławickie,1, 20-059, Lublin

pytania