Medical University of Bialystok

Wstęp

Medical University of Bialystok to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się uczelnia publiczna, której misją jest jak najlepsze kształcenie profesjonalnej, odpowiedzialnej, najnowocześniejszej kadry medycznej; prowadzenie badań naukowych na najbardziej zaawansowanym poziomie na świecie; wdrażanie innowacyjnych rozwiązań we współpracy z dostawcami usług medycznych oraz odpowiadanie na potrzeby społeczne.

Nasza uczelnia nieustannie inwestuje w rozwój kadry akademickiej. Naukowcy korzystają z licznych stypendiów, staży, szkoleń i wizyt studyjnych w najlepszych ośrodkach naukowych i edukacyjnych na świecie.

Medical University of Bialystok podejmuje liczne inicjatywy naukowe o dużym znaczeniu dla regionu i kraju. Jest prekursorem i liderem w prowadzeniu prac nad sztuczną inteligencją w medycynie oraz przyczynia się do rozwoju szeroko zakrojonych badań z zakresu genomiki, proteomiki, metabolomiki, radiomiki i bioinformatyki.

Administracja Uczelni mieści się w XVIII-wiecznym Pałacu Branickich , położonym w centrum miasta.

UMB jest państwową uczelnią wyższą założoną w 1950 roku. Uczelnia składa się z 82 wydziałów nauk podstawowych, 51 wydziałów klinicznych, 4 oddziałów międzywydziałowych i 7 samodzielnych laboratoriów.

Na uwagę zasługuje fakt, że Medical University of Bialystok położony jest w regionie o wybitnych walorach turystycznych. Na Podlasiu żyją różne narodowości, języki, religie, tradycje i kuchnie. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym, ponieważ istnieją cztery parki narodowe, trzy parki krajobrazowe i prawie 90 rezerwatów przyrody, które razem tworzą obszar zwany Zielonymi Płucami Polski.

Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

 • Dyplom uznawany na całym świecie
 • Skuteczny system edukacji medycznej i praktycznego szkolenia, potwierdzony wysokimi wynikami kandydatów na egzaminach
 • Małe grupy badawcze, zarówno na kursach przedklinicznych, jak i klinicznych
 • Nowoczesne, dobrze wyposażone laboratoria, szpitale i przychodnie
 • Medycyna wysokiej rozdzielczości
 • Ultranowoczesne Centrum Symulacji Medycznej
 • Ponad 50 umów międzynarodowych z uniwersytetami na całym świecie
 • Rozwinięta i zintegrowana społeczność studentów zagranicznych i polskich
 • Pokoje wieloosobowe o wysokim standardzie z dostępem do internetu
 • 17 organizacji studenckich
 • Wiele międzynarodowych wydarzeń integrujących całą społeczność akademicką, np. Międzynarodowy Dzień Sportu, Międzynarodowy Dzień Gotowania czy Międzynarodowa Noc Karaoke
 • Ponad 350 absolwentów międzynarodowych – istnieje klub absolwentów zagranicznych
 • Niskie koszty życia
 • Bardzo dobre połączenie kolejowe i drogowe z Warszawą (największe lotnisko w Polsce z lotami do kilkudziesięciu krajów na świecie)

Studenci zagraniczni mogą skorzystać z WELCOME CENTER , którego celem jest kompleksowa obsługa studentów zagranicznych, doktorantów. studenci i kadra akademicka. W Welcome Center będą mogli otrzymać profesjonalną pomoc dotyczącą ich funkcjonowania na Uczelni oraz w Białymstoku. Umiejętni pracownicy Welcome Center - sympatyczni, energiczni młodzi ludzie, służą pomocą w załatwianiu różnych spraw na uczelni, w urzędzie miasta, czy wynajmie mieszkania.

Dostępna jest również bezpłatna anglojęzyczna aplikacja mobilna myMUB dla studentów zagranicznych.

Aplikacja oferuje wiele przydatnych funkcjonalności, m.in. interaktywne mapy kampusu UMB i miasta z uwzględnieniem budynków uniwersyteckich oraz zabytków, urzędów i punktów usługowych Białegostoku. Integracja z Google i Apple Maps pozwala na płynną nawigację do wybranej lokalizacji. Oprócz licznych informacji o Medical University of Bialystok aplikacja zawiera wiele uniwersalnych treści.

Dzięki aplikacji myMUB możesz:

 • uzyskać najświeższe informacje o funkcjonowaniu Uczelni,
 • poznać ciekawostki o Białymstoku, a także znaleźć cenne wskazówki dotyczące pobytu i studiowania w Polsce,
 • sprawdź lokalizację wybranego budynku uczelni, biura, punktu usługowego lub ciekawego miejsca na mapie kampusu uczelni i Białegostoku, a aplikacja z łatwością poprowadzi Cię do celu. Dodatkowo otrzymasz podstawowe informacje o miejscu (godziny otwarcia, telefon, e-mail),
 • łatwo przeliczać waluty obce (EUR, USD, GBP, NOK, SEK) na PLN i odwrotnie,
 • korzystać z narzędzia do zarządzania planami dnia zintegrowanego z kalendarzem smartfona,
 • zobacz wyjątkowe zdjęcia Pałacu i ogrodu Branickich, murale, czy najpopularniejsze zabytki miejskie w Białymstoku, wykonane specjalnie na potrzeby aplikacji,
 • i znajdź wiele innych rozwiązań, które ułatwią Ci studia na naszej Uczelni i codzienne życie w Białymstoku.

Po rozszerzeniu aplikacja umożliwia zalogowanie się do swojego osobistego profilu, a następnie sprawdzenie indywidualnego harmonogramu i otrzymywanie ważnych powiadomień skierowanych do konkretnego studenta zagranicznego, roku studiów lub grupy ćwiczeniowej. Wyżej wymienione funkcje są dostępne dzięki nowemu modułowi „Strefa Studenta”. Dostęp do modułu „Strefa Studenta” mają wyłącznie Studenci Oddziału Angielskiego. Jest to zdecydowanie najważniejsza część rozszerzenia aplikacji myMUB. Warto zauważyć, że inne funkcje są dostępne dla każdego.

Google Play: Kliknij tutaj

Sklep z aplikacjami: kliknij tutaj

Wydział

Wydział Lekarski jest najstarszym ze wszystkich wydziałów Medical University of Bialystok . Została otwarta w tym samym czasie co Akademia Doktorska w Białymstoku, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 roku. W 1969 r. pole działania Uczelni poszerzyło się wraz z utworzeniem Oddziału Stomatologicznego. W kolejnych latach regularnie dodawane były nowe kierunki studiów medycznych. W 1999 roku na Wydziale Lekarskim utworzono Oddział Pielęgniarstwa, który następnie stał się samodzielną jednostką organizacji Uczelni, nazwaną Wydziałem Pielęgniarstwa i Opieki Zdrowotnej. W 2004 roku rozpoczęto 6-letni program kształcenia medycznego w języku angielskim. Na Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2009/2010 rozpoczęto kształcenie w zakresie technik stomatologicznych jako praktyczny kurs stomatologii. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora tj. doktora habilitowanego. w naukach medycznych i doktorat. z habilitacją w dziedzinie medycyny, biologii medycznej i stomatologii. Zasoby badawcze i dydaktyczne Wydziału stale rosły i rozwijały się przez lata, zatrudniono wielu nowych nauczycieli i zbudowano nowe wydziały/kliniki. Dydaktykę, badania, diagnostykę i leczenie pacjentów Wydział prowadzi za pośrednictwem 69 jednostek organizacyjnych, w tym 26 Katedr, 40 Klinik, 2 Ośrodków Naukowych i dwóch niezależnych laboratoriów.

Międzynarodowe akredytacje

Instytucja:

APHEA – Agencja Akredytacji Edukacji Zdrowia Publicznego

APHEA reprezentuje pięć wiodących stowarzyszeń zdrowia publicznego w Regionie Europejskim i jest zaangażowana w zapewnienie i poprawę jakości działań edukacyjnych w Regionie Europejskim i na całym świecie. Akredytacja ma na celu wspieranie ciągłego doskonalenia edukacji i szkoleń dla pracowników służby zdrowia na całym świecie poprzez zapewnienie międzynarodowego i przejrzystego uznawania jakości.

Zakres akredytacji:

 • Studia licencjackie i magisterskie w zakresie zdrowia publicznego

Instytucja:

MBC – Rada Medyczna Kalifornii

Medical Board of California jest stanową agencją rządową, która licencjonuje i dyscyplinuje lekarzy. Misją Kalifornijskiej Rady Medycznej jest ochrona konsumentów opieki zdrowotnej poprzez właściwe licencjonowanie i regulacje dotyczące lekarzy i chirurgów oraz niektórych pokrewnych pracowników służby zdrowia oraz poprzez energiczne, obiektywne egzekwowanie Ustawy o praktyce medycznej, a także promowanie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej poprzez funkcje licencyjne i regulacyjne Rady.

Zakres akredytacji:

 • Program Medyczny (w języku polskim)

Instytucja:

NCFMEA – Narodowa Komisja ds. Zagranicznej Edukacji Medycznej i Akredytacji

Komitet jest upoważniony do oceny standardów akredytacji stosowanych na zagranicznych uczelniach medycznych oraz do określenia porównywalności tych standardów ze standardami stosowanymi na uczelniach medycznych w Stanach Zjednoczonych.

Medical University of Bialystok jest akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), co potwierdza NFCMEA, że stosuje zgodne standardy akredytacji uczelni medycznych do uczelni w USA, co z kolei oznacza, że Medical University of Bialystok spełnia wymagania USA standardy.

Decyzje NCFMEA o porównywalności podlegają okresowej ocenie.

Zakres akredytacji:

 • Program Medyczny

Statystyka

 • 8 obiektów badawczych
 • 230 lat tradycji w medycynie
 • 800 nauczycieli akademickich
 • +5k studentów

  Wymagania wizowe

  Informacje wizowe

  Aby móc studiować w Polsce, każdy student będzie musiał zalegalizować swój pobyt na terytorium RP.

  Obywatele Unii Europejskiej lub krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie potrzebują wizy, aby studiować w Polsce. Do Polski mogą wjechać z dowodami osobistymi (ważnym dokumentem podróży, np. paszportem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo). Jednak po przyjeździe będą musieli zarejestrować swój pobyt w Polsce na okres dłuższy niż 90 dni. Należy wystąpić do Wojewody Podlaskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

  Jeśli jesteś obywatelem spoza UE , przed przyjazdem do Polski będziesz musiał uzyskać wizę w polskim konsulacie w swoim kraju. Po przyjeździe do Polski będziesz musiał wystąpić o kartę czasowego pobytu w celu przedłużenia pobytu.

  Wszyscy obywatele UE i spoza UE są zobowiązani do legalizacji pobytu w Polsce, jeśli przekracza 90 dni lub po upływie terminu ważności wizy.

  Każdy student musi złożyć wniosek o Kartę Czasowego Pobytu w Urzędzie Wojewódzkim. W celu otwarcia procedury studenci muszą złożyć następujące dokumenty:

  1. ważny paszport (2 kserokopie)
  2. Dokumenty podróżne (bilety lotnicze/karty pokładowe)
  3. Wypełniony wniosek – 4 egzemplarze (do nabycia w Urzędzie Wojewódzkim)
  4. 4 kolorowe fotografie 4,5×3,5 cm (lewy profil)
  5. Potwierdzenie zarejestrowania miejscowego zakwaterowania (w akademiku lub pod innym adresem, pod którym będzie mieszkał student - meldunek*)
  6. Dowód pożyczki państwowej lub wyciąg bankowy w celu sprawdzenia dostępności wystarczającej ilości środków pieniężnych na utrzymanie studenta podczas pobytu i studiów
  7. Zaświadczenie o statusie studenta wydawane było przez Dziekana.
  8. Polisa ubezpieczeniowa z ubezpieczeniem podróżnym na czas pobytu ubezpieczającego w Polsce

  Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  Karta Pobytu jest ważna 15 miesięcy + 3-miesięczny okres przedłużenia. Opłaty skarbowe za wydanie karty czasowego pobytu oraz za postępowanie urzędowe wynoszą 390 zł.

  Osoby, które uzyskały wizę na cały okres pobytu w Polsce, nie muszą ubiegać się o Kartę Czasowego Pobytu.

  *Meldunek oznacza rejestrację w miejscu zamieszkania w Polsce.

  Wniosek należy złożyć osobiście , nie później niż w ostatnim dniu legalnego okresu pobytu w Polsce. Wszystkim studentom spoza UE zaleca się, aby nie czekali z legalizacją pobytu do ostatniej chwili.

  Pamiętaj, że proces ubiegania się o wizę może zająć dużo czasu. Zanim zgłosisz się na naszą Uczelnię, upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu na uzyskanie wizy przed rozpoczęciem kursu wstępnego.

  Rankingi

  Rankingi międzynarodowe

  W ramach realizacji strategii umiędzynarodowienia zakłada się zwiększenie obecności Medical University of Bialystok w światowych rankingach szkolnictwa wyższego. Uczelnie ujęte w międzynarodowych rankingach, ze względu na ich większą rozpoznawalność, są atrakcyjniejszym kierunkiem dla studentów zagranicznych. Umieszczenie UMB w międzynarodowych rankingach szkolnictwa wyższego pozytywnie wpłynie również na pozycję absolwentów uczelni na rynku pracy. W większości przypadków ocena uczelni opiera się na wymiernych wskaźnikach. Uczelnie są oceniane i klasyfikowane w zależności od tematyki i zakresu działań objętych rankingiem. Podczas ewaluacji badana jest również reputacja Uczelni w stosunku do pracowników naukowych, pracodawców i studentów.

  Medical University of Bialystok został niedawno sklasyfikowany w prestiżowym, światowym rankingu „Times Higher Education World University Ranking”.

  Times Higher Education World University Ranking (THE) - W THE World University Rankings stosuje się 5 kryteriów oceny: wykształcenia, umiędzynarodowienia uczelni, przeprowadzonych badań, wskaźników cytowań i publikacji oraz współpracy uczelni z biznesem. THE World University Rankings składa się z rankingów ogólnych, tematycznych, reputacyjnych i regionalnych.

  Uczelnia uplasowała się w przedziale 1001-1200 pozycji, co jest 3 wynikiem w kraju! W tegorocznym rankingu znalazły się tylko dwie polskie uczelnie medyczne – Medical University of Bialystok i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  Nasza Uczelnia uzyskała szczególnie dobre wyniki w kategoriach Dochody z nauczania i przemysłu.

  Obecnie Medical University of Bialystok stara się o wpisanie na listy 2 prestiżowych rankingów: QS World University Ranking oraz U-Multirank 2021 ranking tematyczny.

  QS World University Ranking (QS) – przygotowany przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds specjalizującą się w publikacjach na temat edukacji i studiowania za granicą. Przygotowując prestiżowy QS World University Ranking brane są pod uwagę następujące kryteria: reputacja Uczelni w środowisku akademickim, ocena i prestiż wśród pracodawców, stosunek kadry akademickiej do liczby studentów, liczba studentów i pracowników z zagranicy, liczba cytowań pracowników uczelni. Oprócz rankingu głównego, ocenie podlegają poszczególne dyscypliny naukowe i kierunki studiów.

  U-Multirank według tematu - ocenia kierunki studiów w pięciu głównych obszarach działalności: badania naukowe, współpraca międzynarodowa, jakość nauczania i uczenia się, transfer wiedzy i technologii oraz współpraca na poziomie regionalnym. Celem rankingu (stworzonego przy wsparciu Komisji Europejskiej) jest stworzenie narzędzia, które umożliwi kandydatom wyszukiwanie uczelni pod kątem najistotniejszych dla nich kryteriów.

  Dotychczas Medical University of Bialystok znalazł się na listach 7 międzynarodowych rankingów uczelni.

  US News Best Global Universities Rankings (US News) – opracowany przez amerykańską firmę działającą w branży medialnej od lat 30. XX wieku. Ranking opiera się na liście 1500 uczelni o najwyższej liczbie publikacji oraz 250 najlepszych uczelniach uszeregowanych na podstawie badania reputacji. Z tej puli 1500 najlepszych uczelni znajduje się w głównym rankingu. Poszczególne kierunki studiów podlegają odrębnym rankingom.

  Medical University of Bialystok zajmuje obecnie 725 miejsce w kategorii Medycyna Kliniczna.

  U-Multirank - ocenia uczelnie w pięciu głównych obszarach działalności: badania, współpraca międzynarodowa, jakość nauczania i uczenia się, transfer wiedzy i technologii oraz współpraca na poziomie regionalnym. Celem rankingu (stworzonego przy wsparciu Komisji Europejskiej) jest stworzenie narzędzia, które umożliwi kandydatom wyszukiwanie uczelni pod kątem najistotniejszych dla nich kryteriów. Medical University of Bialystok znalazł się w rankingu U-Multirank 2018/19.

  W światowym rankingu znalazł się Medical University of Bialystok Nasza Uczelnia charakteryzuje się bardzo wysoką oceną parametru „Badania”. Wszystkie wskaźniki otrzymały ocenę 7 „A” (bardzo dobrą), co wyróżnia UMB na tle innych polskich uczelni.

  SCImago (SIR) – rankingi SIR klasyfikują ośrodki akademickie i badawcze na podstawie wskaźników wielokryterialnych. Najważniejsze z nich, które mają kluczowy wpływ na ewaluację, to potencjał badawczy, innowacyjność, a także wpływ działań instytucji w przestrzeni społecznej. Na potrzeby rankingu kalkulacja jest generowana corocznie na podstawie wyników uzyskanych w okresie pięciu lat kończących się dwa lata przed edycją rankingu.

  Medical University of Bialystok znalazł się na 630 miejscu w rankingu SCImago Institutions Rankings (SIR). W rankingu regionalnym dla Europy Wschodniej UMB zajął wysoką 43 pozycję. Wśród polskich uczelni zajęła 9. miejsce.

  CWTS Leiden Ranking - opiera się na danych bibliograficznych z bazy Web of Science stworzonej przez Clarivate Analytics. Pierwsza edycja rankingu odbyła się w 2007 roku. Od tego czasu ranking stale zyskuje na popularności. To jest ranking jednokryterialny. Ocenia uczelnie pod kątem ich potencjału badawczego i publikacyjnego.

  Medical University of Bialystok zajmuje wysokie 1073 miejsce w światowym rankingu. Podkreśla to ogromną wagę, jaką UMB przywiązuje do jakości publikowanych treści.

  Web of Universities (Webometrics) – Ranking publikuje wskaźniki webometryczne dla ponad 12 000 uczelni. Jest tworzony na podstawie złożonego indeksu. Uwzględnia zarówno ilość treści online (liczbę stron internetowych i plików w Internecie), jak i rozpoznawalność, widoczność i wpływ tych publikacji online. Są one szacowane na podstawie liczby linków zewnętrznych. Ranking powstał z inicjatywy Cybermetrics Lab – grupy badawczej Hiszpańskiej Narodowej Rady ds. Badań Naukowych. Celem rankingu jest zwiększenie obecności instytucji akademickich w Internecie, a także promocja bezpłatnego dostępu do wyników badań naukowych w sieci.

  Medical University of Bialystok zajął 1636. miejsce w rankingu światowym i 28. w Polsce.

  University Ranking by Academic Performance (URAP) - głównym celem URAP jest opracowanie systemu rankingowego opartego na wskaźnikach osiągnięć akademickich, które odzwierciedlają jakość i ilość publikacji akademickich. URAP publikuje światowy ranking uczelni od 2010 r. Od 2011 r. publikowane są również rankingi tematyczne. Najnowsze rankingi obejmują 3000 uniwersytetów z całego świata i 61 różnych specjalistycznych dziedzin.

  Medical University of Bialystok zajmuje 1487 miejsce w światowym rankingu. Został również zaliczony na 651. miejscu w kategorii Nauki o Zdrowiu i Medycynie.

  UniRank - to wiodący międzynarodowy katalog i wyszukiwarka instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym, zawiera recenzje i rankingi ponad 13 723 oficjalnie uznanych uczelni i instytucji szkolnictwa wyższego w 200 krajach. Opiera się na własnych źródłach. Nie prowadzi procedury pozyskiwania danych na podstawie informacji zgłoszonych przez uczelnie.

  Medical University of Bialystok znalazł się w światowych i ogólnopolskich rankingach UniRank.

  Dział Współpracy z Zagranicą UMB jako jednostka koordynująca międzynarodowe rankingi zwraca się o pilne zaangażowanie innych jednostek w badania reputacji międzynarodowej uczelni. Obok odpowiednich danych danej uczelni jest to drugi najczęstszy element oceny uczelni. Badanie prowadzone jest zarówno wśród nauczycieli akademickich, jak i pracodawców. Pozycja w międzynarodowych rankingach związana jest nie tylko z potencjałem naukowo-dydaktycznym i infrastrukturalnym. Niejednokrotnie zależy to również od reputacji uczelni w międzynarodowym środowisku naukowym.

  Lokalizacje

  • Medical University of Bialystok ul. Jana Kilińskiego 1 15-089 Białystok Poland, 15-089, Bialystok

  pytania