McTimoney College of Chiropractic

Wstęp

McTimoney College of Chiropractic siedzibą w Abingdon, na obrzeżach Oksfordu, w centralnym Manchesterze, oferuje szereg programów licencjackich i podyplomowych realizowanych w specjalnie zaprojektowanych pomieszczeniach.

McTimoney College of Chiropractic jest jedyną instytucją oferującą programy chiropraktyczne, szczególnie ukierunkowane na tych, którzy chcą kontynuować pracę podczas studiów. Wraz z rozwojem Kolegium w ostatnich latach w wyniku rosnącego popytu, chiropraktycy McTimoney stanowią obecnie ponad jedną czwartą brytyjskiego zawodu chiropraktyka. Ta sekcja zawiera informacje o uczelni, oferowanych przez nią programach i metodzie chiropraktyki McTimoney.

Lokalizacje

  • Kimber Road, OX14 1BZ, Abingdon

pytania