Keystone logo
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Wstęp

University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM) został założony 1 września 1999 r. Powstanie powstało w wyniku połączenia trzech wyższych uczelni w Olsztynie, tj. Akademii Rolniczej i Technologicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego.

Początkowo w 1999 r. Na UWM było 12 wydziałów, 32 kierunków studiów i 24 500 studentów. Uniwersytet miał również prawo nadawać stopnie doktorskie w 13 dyscyplinach naukowych oraz stopnie doktorskie w 6 oddziałach. Zgodnie z ustawą o uniwersytecie stanowisko pierwszego rektora UWM objął prof. Dr hab. Ryszard Górecki. Uniwersytet został osiedlony w Kortowie - kampusie akademickim, który należał do Akademii A&T.

UWM przeszedł intensywną transformację od samego początku. Osiągnięcie takiego postępu nie byłoby możliwe bez funduszy Unii Europejskiej. Baza edukacyjna i naukowa uniwersytetu została znacznie wzmocniona, na przykład poprzez zakup nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego.

Z biegiem lat oferta UWM została poszerzona o nowe kierunki studiów, w wyniku czego powstały nowe kierunki. Obecnie UWM ma 17 wydziałów, z których 11 ma pełne prawa akademickie, a mianowicie prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego (w 13 dyscyplinach). Ponadto stopień doktora może być przyznany na 16 wydziałach, w ramach 24 dyscyplin.

W roku akademickim 2020/2021 kształci się 18 000 studentów na 17 wydziałach i 65 kierunkach studiów w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Dodatkowo jest 600 doktorantów i 1000 doktorantów.

Olsztyn
/ ©University of Warmia and Mazury in Olsztyn

© Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w alt = "Olsztyn

Uniwersytet przyjazny studentom

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej już dwukrotnie przyznał UWM tytuł uniwersytetu przyjaznego studentom, w 2004 i 2008 r. Siedemdziesiąt uniwersytetów walczyło o ten zaszczytny tytuł.

Co wpłynęło na Parlament w podjęciu takiej decyzji? Aktywny udział studentów w pracach senackiego uniwersytetu i komisji rekrutacyjnych, ułatwiający komunikację z władzami wydziałów i sposób rozwiązywania sporów. Parlament Studentów wziął również pod uwagę możliwość zindywidualizowania przebiegu studiów, bezpłatnego nauczania języków obcych, liczby studentów przypadających na jednego profesora, ochrony rozpraw przed plagiatem, ogólnych warunków nauki i wypoczynku, a także możliwości rozwoju zainteresowania studentów. Inne rzeczy brane pod uwagę, gdy liczba miejsc w kwaterach studenckich (UWM ma około 4300 takich miejsc), ich standard i dostępność dla osób niepełnosprawnych, kolekcja biblioteki, wsparcie pracy studentów, wsparcie finansowe dla 150 towarzystw naukowych i organizacji studenckich . Parlament docenił uniwersytecką stację radiową UWM FM, telewizję i magazyny Kortowo, Zespół Folkloru Pieśni i Tańca „Kortowo”, chór uniwersytecki „Wawrzyczki”, festiwal studencki „Kortowiada”, a na koniec osiągnięcia sportowe studentów.

University of Warmia and Mazury in Olsztyn"}" />

Students
/ ©University of Warmia and Mazury in Olsztyn

© University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Misja

Misją University of Warmia and Mazury in Olsztyn jest prowadzenie różnorodnych działań mających na celu kształcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów i kadry naukowej, prowadzenie badań naukowych odpowiadających potrzebom gospodarki regionu oraz wzbogacanie kultury narodowej.

Cele strategiczne

 • Wdrożenie i przestrzeganie wysokich standardów edukacji, dostosowanych do potrzeb społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Warmii i Mazur.
 • Dążenie do rozwoju wysokiej jakości badań naukowych, szczególnie dla innowacyjnej gospodarki, na przykład poprzez udział w programach badawczych w Polsce i za granicą.
 • Aby umożliwić uniwersytetowi prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej na skalę międzynarodową.
 • Aby wiodące wydziały uniwersytetu osiągnęły status ośrodków badawczych.
 • Aby zapewnić stabilność finansową uniwersytetu, zwłaszcza poprzez znaczne zmniejszenie jego zadłużenia.

Obszary działań priorytetowych

 • Kształcenie studentów z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.
 • Edukacja i rozwój kadry akademickiej.
 • Badania naukowe.
 • Problemy z zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie uniwersytetem, z naciskiem na jego komputeryzację.
 • Zarządzanie finansami.
 • Infrastruktura uniwersytetu.
 • Promocja uniwersytetu.

Statystyka

 • Studenci zagraniczni:

  3%

 • 0
 • Stosunek liczby studentów do wykładowców:

  9 do 1

Rekrutacja

Jeśli chcesz aplikować na naszą uczelnię, odwiedź poniższą stronę internetową

Wymagania wizowe

Studenci z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie potrzebują polskiej wizy, aby studiować w Polsce.

Studenci spoza UE/EOG muszą przyjechać do Polski z wizą studencką uzyskaną w polskiej ambasadzie lub konsulacie w kraju zamieszkania.

Referencje studentów

Lokalizacje

 • Olsztyn

  Olsztyn, Polska

  pytania