Keystone logo
University of Illinois at Urbana-Champaign

University of Illinois at Urbana-Champaign

University of Illinois at Urbana-Champaign

Wstęp

Edukujemy, wprowadzamy innowacje, przekształcamy i wspieramy. Wszystko po to, by wzmocnić słabsze rodziny.

Dbamy o zróżnicowany i wielokrotnie nagradzany wydział. Przedstawiamy unikalny program praktyk, który przygotowuje naszych studentów do sukcesu zawodowego. Możesz znaleźć naszych absolwentów, którzy wprowadzają zmiany społeczne na całym świecie.

Szkoła Pracy Socjalnej obejmuje misję University of Illinois at Urbana-Champaign polegającą na polepszaniu jakości życia obywateli stanu Illinois,

w całym kraju i na całym świecie dzięki naszemu przywództwu w nauce, odkrywaniu, zaangażowaniu i rozwoju gospodarczym. Naszą misją jest przygotowanie przyszłych liderów do bycia orędownikami i agentami zmian społecznych. Szkoła jest również zaangażowana w rozwijanie i rozpowszechnianie wiedzy, która przyczynia się do elastycznej polityki, programów i praktyk w zakresie opieki społecznej. Szkoła promuje wartości zawodu pracownika socjalnego poprzez swoje zaangażowanie w różnorodność i sprawiedliwość społeczną, skupienie się na wzajemnych interakcjach między ludźmi i ich systemami ekologicznymi oraz nacisk na stosowanie praktyki opartej na badaniach w populacjach wrażliwych i zmarginalizowanych.

Lokalizacje

  • Urbana

    West Nevada Street,1010, 61801, Urbana

    pytania