Keystone logo
Texas A&M University College of Nursing

Texas A&M University College of Nursing

Texas A&M University College of Nursing

Wstęp

Stworzenie trwałej sieci zróżnicowanych, wykształconych pielęgniarek poprzez zaawansowaną edukację, programy współpracy i partnerstwa strategiczne jest kluczem do sprostania wyzwaniom związanym z opieką zdrowotną. Nasi uczniowie wykorzystują wiedzę zdobytą podczas zajęć, symulacji i szkolenia klinicznego, aby zapewnić opiekę skoncentrowaną na pacjencie poza łóżkiem. Pozostając wiernym naszym podstawowym wartościom Aggie, wspieramy kulturę, która poprawia jakość życia w Teksasie, kraju i poza nim.

Naszą misją jest kształcenie profesjonalnych pielęgniarek dzisiaj i liderów jutra poprzez doskonałe programy edukacyjne w zakresie pielęgniarstwa poprzez identyfikowanie, przyciąganie i kończenie studiów studentów o wysokim potencjale, zwłaszcza tych, którzy byli historycznie niedostatecznie reprezentowani w opiece zdrowotnej w Teksasie.

Lokalizacje

  • College Station

    Bizzell Street,400, 77843, College Station

    pytania