Keystone logo
© Tallinn Health Care College
Tallinn Health Care College

Tallinn Health Care College

Tallinn Health Care College

Rekrutacja

Aby ubiegać się o przyjęcie do Tallinn Health Care College , przyszli studenci muszą wykonać szereg kroków określonych przez kolegium. Oto ogólny przegląd procesu rekrutacji:

Wymagania kwalifikacyjne: Przejrzyj wymagania kwalifikacyjne dla konkretnego programu lub kursu, który Cię interesuje. Wymagania te zazwyczaj obejmują kwalifikacje edukacyjne, biegłość językową i wszelkie dodatkowe wymagania wstępne specyficzne dla wybranego programu.

Formularz zgłoszeniowy: Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostarczony przez uczelnię. Ten formularz zawiera ważne informacje osobiste i edukacyjne wymagane w procesie rekrutacji. Formularz wniosku można zwykle znaleźć na oficjalnej stronie internetowej uczelni lub uzyskać w Biurze Rekrutacji.

Dokumentacja: Zbierz niezbędne dokumenty potwierdzające, które mogą obejmować:

 1. Dyplom ukończenia szkoły średniej lub równoważne świadectwo.
 2. Transkrypcje lub akta akademickie z poprzednich instytucji edukacyjnych.
 3. Dowód biegłości językowej (np. wyniki testu z języka angielskiego dla kandydatów międzynarodowych).
 4. Dokumenty tożsamości (np. paszport, dowód osobisty).
 5. Wszelkie dodatkowe dokumenty wymagane przez kolegium dla określonych programów.

Opłata za wniosek: Uiść opłatę za wniosek, jeśli dotyczy. Wysokość opłaty i instrukcje dotyczące płatności są zwykle podawane na stronie internetowej uczelni lub w wytycznych dotyczących aplikacji.

Zgłoszenie: Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy i wszystkie dokumenty uzupełniające do Biura Rekrutacji Tallinn Health Care College . Zwykle można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem internetowego portalu aplikacyjnego lub wysyłając dokumenty pocztą na wskazany adres.

Proces selekcji: Kolegium dokona przeglądu złożonych wniosków i oceni kandydatów na podstawie ich kwalifikacji akademickich, dokumentów potwierdzających i innych odpowiednich kryteriów. Niektóre programy mogą wymagać rozmów kwalifikacyjnych lub egzaminów wstępnych w ramach procesu selekcji.

Decyzja o przyjęciu: kandydaci otrzymają oficjalną decyzję o przyjęciu z uczelni. Jeśli zostanie zaakceptowana, oferta może zawierać szczegóły dotyczące procedur rejestracji, opłat za naukę i inne istotne informacje. Przyjęci studenci mogą zostać poproszeni o potwierdzenie przyjęcia i zapewnienie sobie miejsca w określonym terminie.

Należy zauważyć, że konkretny proces rekrutacji i wymagania mogą się różnić w zależności od programu i polityki uczelni. Zaleca się odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Tallinn Health Care College lub bezpośredni kontakt z Biurem Rekrutacji w celu uzyskania najdokładniejszych i aktualnych informacji dotyczących procedur przyjmowania, terminów i wymagań.

Wymagania wizowe

Tallinn Health Care College znajduje się w Tallinie w Estonii. Wymagania wizowe dla studentów zagranicznych mogą się różnić w zależności od kraju ich obywatelstwa i czasu trwania studiów. Oto kilka ogólnych informacji na temat wiz dla zagranicznych studentów studiujących w Tallinn Health Care College :

 • Obywatele UE/EOG/Szwajcarii: Obywatele Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii nie potrzebują wizy, aby studiować w Estonii. Mają prawo wjazdu i pobytu w Estonii na podstawie obywatelstwa UE/EOG/szwajcarii. Jednak po przyjeździe mogą oni nadal być zobowiązani do zarejestrowania swojego pobytu u władz lokalnych.
 • Obywatele spoza UE/EOG: Obywatele spoza UE/EOG zazwyczaj potrzebują wizy lub zezwolenia na pobyt, aby studiować w Estonii. Szczegółowe wymagania wizowe i proces składania wniosków mogą zależeć od długości planowanego okresu studiów.

A. Studia krótkoterminowe (do 90 dni): Jeśli twój program studiów w Tallinn Health Care College trwa do 90 dni, być może będziesz musiał ubiegać się o wizę Schengen (typ C) w celu nauki. Ta wiza umożliwia wjazd i pobyt w Estonii i innych krajach strefy Schengen przez ograniczony czas.

B. Studia długoterminowe (powyżej 90 dni): W przypadku studiów trwających dłużej niż 90 dni należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w celu nauki. Proces składania wniosku zwykle obejmuje złożenie niezbędnych dokumentów w ambasadzie lub konsulacie Estonii w Twoim kraju. Biuro Rekrutacji uczelni lub dział obsługi studentów międzynarodowych mogą udzielić wskazówek i wsparcia w zakresie procesu aplikacyjnego.

Proces ubiegania się o wizę: Proces ubiegania się o wizę zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

A. Potwierdzenie przyjęcia: Przed złożeniem wniosku o wizę musisz zabezpieczyć przyjęcie na program w Tallinn Health Care College . Po zaakceptowaniu otrzymasz oficjalny list lub zaświadczenie o przyjęciu, które mogą być wymagane do złożenia wniosku wizowego.

B. Wymagane dokumenty: Przygotuj wymagane dokumenty do wniosku wizowego, które mogą obejmować ważny paszport, wypełniony formularz wniosku wizowego, list o przyjęciu, dowód posiadania środków finansowych, ubezpieczenie zdrowotne i inne dokumenty uzupełniające zgodnie z określonymi wymogami wizowymi.

C. Złożenie wniosku wizowego: Prześlij wniosek wizowy i dokumenty uzupełniające do estońskiej ambasady lub konsulatu w swoim kraju. Zaleca się sprawdzenie strony internetowej ambasady lub skontaktowanie się z nią bezpośrednio w celu potwierdzenia procesu aplikacyjnego, wymaganych dokumentów i wszelkich dodatkowych wymagań.

D. Czas przetwarzania wizy: Czas przetwarzania wizy może się różnić w zależności od ambasady/konsulatu i innych czynników. Wskazane jest, aby złożyć wniosek z dużym wyprzedzeniem, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na rozpatrzenie wniosku i organizację podróży.

mi. Rejestracja miejsca zamieszkania: Po przyjeździe do Estonii może być konieczne zarejestrowanie miejsca zamieszkania u władz lokalnych. Proces ten zwykle obejmuje złożenie niezbędnych dokumentów, takich jak paszport, wiza i dowód zakwaterowania, do lokalnego urzędu rządowego.

Bardzo ważne jest skonsultowanie się z estońską ambasadą lub konsulatem w swoim kraju i sprawdzenie oficjalnej strony internetowej estońskich władz migracyjnych w celu uzyskania najdokładniejszych i aktualnych informacji na temat wymogów wizowych i procedur studiowania w Estonii. Ponadto międzynarodowy dział obsługi studentów Tallinn Health Care College może zapewnić konkretne wskazówki i wsparcie dotyczące wiz i spraw związanych z imigracją dla zapisanych studentów.

Stypendia i Finansowanie

Tallinn Health Care College oferuje różne stypendia i opcje pomocy finansowej, aby wspierać studentów w ich podróży edukacyjnej. Chociaż nie mam dostępu do informacji w czasie rzeczywistym na temat dostępnych stypendiów, oto kilka ogólnych rodzajów stypendiów, które uczelnia może oferować lub oferowała w przeszłości:

 • Stypendia oparte na zasługach: Te stypendia są przyznawane studentom na podstawie ich osiągnięć akademickich i wyników. Uczelnia wyróżnia wybitnych studentów, którzy wykazali się wyjątkowymi zdolnościami i zaangażowaniem w naukę.
 • Stypendia oparte na potrzebach: Te stypendia są przyznawane studentom, którzy wykazują potrzebę finansową. Uczelnia bierze pod uwagę sytuację materialną studentów i zapewnia pomoc tym, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia w kontynuowaniu nauki.
 • Międzynarodowe stypendia dla studentów: Tallinn Health Care College może oferować określone stypendia dla studentów zagranicznych. Te stypendia mają na celu przyciągnięcie utalentowanych studentów z zagranicy i zapewnienie pomocy finansowej na pokrycie czesnego lub kosztów utrzymania.
 • Stypendia rządowe: Rząd estoński i inne instytucje mogą oferować stypendia lub stypendia dla studentów kontynuujących studia wyższe. Tallinn Health Care College może udzielać informacji i pomocy studentom w ubieganiu się o te zewnętrzne stypendia.
 • Stypendia zewnętrzne: Tallinn Health Care College może współpracować z zewnętrznymi organizacjami, fundacjami lub sponsorami, którzy oferują stypendia studentom w określonych dziedzinach opieki zdrowotnej. Te stypendia mogą być specyficzne dla branży lub skierowane do studentów o określonym pochodzeniu lub zainteresowaniach.

Należy zauważyć, że dostępność stypendiów, kryteria i procesy składania wniosków mogą się różnić z roku na rok. Zaleca się odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Tallinn Health Care College i sprawdzenie sekcji stypendiów lub pomocy finansowej w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji. Ponadto Biuro Rekrutacji uczelni lub dział obsługi studentów międzynarodowych może udzielić szczegółowych wskazówek i informacji na temat stypendiów dostępnych w momencie składania wniosku.

Lokalizacje

 • Tallinn

  Kännu,67, 13418, Tallinn

Programy

  Instytucja oferuje również:

  pytania