Keystone logo
Philadelphia College of Osteopathic Medicine

Philadelphia College of Osteopathic Medicine

Philadelphia College of Osteopathic Medicine

Wstęp

Philadelphia College of Osteopathic Medicine ( PCOM ) zajmuje się edukacją studentów w zakresie medycyny, zdrowia i nauk behawioralnych. College wspiera rozwój zawodu osteopaty poprzez szkolenie lekarzy w ramach programów studiów opartych na tradycji, koncepcji i praktyce medycyny osteopatycznej.

Philadelphia College of Osteopathic Medicine jest zaangażowana w pogłębianie wiedzy i rozwoju intelektualnego poprzez nauczanie i badania oraz na dobrobyt społeczności poprzez przywództwo i usługi.

W Philadelphia College of Osteopathic Medicine będziesz częścią społeczności troskliwych, profesjonalnych i zaangażowanych osób, które koncentrują się na tym, PCOM doświadczenie PCOM było jak najlepsze dla naszych studentów.

Cele edukacyjne Kolegium koncentrują się na przedstawianiu wysokiej jakości, kompleksowych programów studiów, które obejmują następujące oczekiwania dotyczące uczenia się przez studentów - Studenci wykażą się centralnym rdzeniem wiedzy biomedycznej lub behawioralnej w ich dziedzinie studiów, w tym teorii, podstaw, umiejętności klinicznych, i stosowane kliniczne / praktyczne zastosowanie, stosownie do konkretnego programu akademickiego; Studenci wykażą się umiejętnościami komunikacyjnymi poprzez oceny kliniczne, dyskusję grupową i / lub pisemną lub ustną prezentację w swoich dziedzinach; Studenci wykażą się zrozumieniem badań naukowych, projektując, prowadząc, prezentując lub interpretując badania w ich dziedzinie studiów zgodnie z ich programem akademickim; Studenci będą identyfikować, wyszukiwać, rozumieć, analizować, syntetyzować i stosować informacje zebrane z różnych źródeł i w różnych formatach, w tym ze źródeł wymagających umiejętności posługiwania się technologią informacyjną; Studenci rozwiną uznanie swoich prawnych i etycznych zobowiązań jako profesjonalistów i będą w stanie zastosować zrozumienie polityki publicznej oraz czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które mają wpływ na ich dziedzinę studiów.

Lokalizacje

  • Philadelphia

    City Avenue,4170, 19131, Philadelphia

    pytania