Keystone logo
Loma Linda University School of Behavioral Health

Loma Linda University School of Behavioral Health

Loma Linda University School of Behavioral Health

Wstęp

Bogata historia zapewniania opieki zdrowotnej społeczności Loma Linda University rozpoczęła się wraz z powstaniem Schools of Medicine and Nursing w 1909 roku. Potrzeba wysokiej jakości opieki zdrowotnej rozszerzyła się na obszar zdrowia behawioralnego w połowie lat pięćdziesiątych, kiedy Loma Linda University ( wtedy znany jako College of Medical Evangelists) zaczął formalnie zajmować się behawioralnymi potrzebami zdrowotnymi społeczności w środowisku akademickim. Znacznie wyprzedzając swoje czasy, Uniwersytet Loma Linda ustanowił tytuł Master of Arts w zakresie edukacji o życiu rodzinnym oraz tytuł Master of Science w zakresie małżeństwa i terapii rodzinnej jesienią 1954 r. Program MFT jest obecnie jednym z kilku programów studiów na Wydziale Poradnictwa. i nauki o rodzinie.

W połowie lat siedemdziesiątych XX wieku uczelnia podkreślała znaczenie opieki całoosobowej, skupiając się na bio-psycho-społeczno-duchowym podejściu do pracy z klientami. Następnie uniwersytet rozszerzył swoje programy behawioralnej opieki zdrowotnej o Wydział Psychologii i Wydział Pracy Socjalnej i Ekologii Społecznej, aby zaspokoić potrzeby społeczności.

Lokalizacje

  • Loma Linda

    Campus Street,11065, 92350, Loma Linda

    pytania