Keystone logo
Kafkas University

Kafkas University

Kafkas University

Wstęp

Kafkas University zapewnia wyższe wykształcenie zawodowe (stowarzyszone), licencjackie, magisterskie i doktoranckie w ramach globalnego i lokalnego popytu. Ponadto Kafkas University ściśle współpracuje z różnymi sektorami przemysłu, w tym z rolnictwem, turystyką i biznesem, aby opracowywać i wdrażać rozwiązania problemów regionalnych i międzynarodowych.

Zajmuje wyjątkowo dobrą pozycję pod względem liczby studentów przypadających na jednego członka wydziału, a jego działalność edukacyjna i badawcza prowadzona jest przez oddaną kadrę akademicką z krajowym i międzynarodowym doświadczeniem i wiedzą. Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę i wyposażenie techniczne wymagane przez szkolnictwo wyższe są przyspieszane i utrzymywane. Kafkas University opiera swoją działalność na podstawowych zasadach i celach naszej Konstytucji oraz Prawa o szkolnictwie wyższym. Dlatego jest bezkompromisowym obrońcą niepodzielnej jedności naszego kraju oraz zasad i rewolucji Atatürka.

Lokalizacje

  • Kars

    Merkez, Kafkas Ünv. Rektörlüğü,, , Kars

    pytania