Keystone logo
Institute Of Clinical Acupuncture & Oriental Medicine

Institute Of Clinical Acupuncture & Oriental Medicine

Institute Of Clinical Acupuncture & Oriental Medicine

Wstęp

Instytut Akupunktury Klinicznej i Medycyny Orientalnej ( ICAOM ) to przede wszystkim instytucja ucząca się i dydaktyczna, zaangażowana w służenie naszym studentom i potrzebom społeczeństwa. Skuteczne prowadzenie spraw Instytutu wymaga, aby każdy członek Instytutu, wykładowcy, pracownicy i studenci, znali i praktykowali podstawowe zasady. Potwierdzamy godność tkwiącą w każdym z nas i staramy się utrzymać klimat sprawiedliwości naznaczony wzajemnym szacunkiem. Uznajemy prawo każdej osoby do myślenia i mówienia zgodnie z osobistymi przekonaniami, wyrażania wszelkich pomysłów oraz nie zgadzania się z punktem widzenia innej osoby lub jej przeciwstawiania się. Promujemy otwarte wyrażanie naszej indywidualności i różnorodności w granicach uprzejmości, wrażliwości i szacunku.

Instytut Akupunktury Klinicznej i Medycyny Orientalnej poświęca się rozwojowi doskonałości edukacyjnej, klinicznej i zawodowej, wspierając rozwój kompetentnych i zdolnych praktyków medycyny orientalnej oraz promując medycynę orientalną w społecznościach lokalnych i globalnych.

Lokalizacje

  • Honolulu

    100 N. BERETANIA STREET, 203B | HONOLULU, HAWAII 96817, 96817, Honolulu

    pytania