Keystone logo
Institute For Clinical Social Work

Institute For Clinical Social Work

Institute For Clinical Social Work

Wstęp

Studia podyplomowe oparte na psychodynamice, poświęcone sprawiedliwości społecznej, różnorodności i współczującej praktyce.

Misją Institute For Clinical Social Work , instytucji szkolnictwa wyższego, jest przygotowanie naukowców i praktyków do pogłębiania wiedzy i jakości praktyki w zakresie klinicznej pracy socjalnej i poradnictwa oraz służenia różnorodnym społecznościom poprzez wkład zawodowy i akademicki.

Trzymając się naszych korzeni w pracy socjalnej i naszego zaangażowania na rzecz sprawiedliwości społecznej, rozwijamy psychodynamicznie poinformowanych profesjonalistów, którzy rozpoznają i doceniają różnorodność, praktykują ze współczuciem oraz posiadają wiedzę i umiejętności, które pozwalają ludziom prowadzić sensowne życie.

Lokalizacje

  • Chicago

    West Argyle Street,1345, 60640, Chicago

    pytania