Keystone logo
Good Samaritan College of Nursing & Health Science

Good Samaritan College of Nursing & Health Science

Good Samaritan College of Nursing & Health Science

Wstęp

Good Samaritan College of Nursing and Health Science to społeczność akademicka złożona z wykładowców, pracowników i studentów współpracujących w celu ulepszenia formacji pracowników służby zdrowia poprzez nauczanie i uczenie się opartej na dowodach wiedzy specjalistycznej z zakresu opieki zdrowotnej. Ta społeczność służy również do tworzenia i rozpowszechniania powiązanej wiedzy ogólnej edukacji, która w pełni przygotowuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia.

Good Samaritan College of Nursing and Health Science jest historyczną, prywatną katolicką instytucją założoną przez Siostry Miłosierdzia, z ponad 120-letnim doświadczeniem akademickim w edukacji zdrowotnej. Jako wyspecjalizowana instytucja szkolnictwa wyższego, Kolegium zapewnia środowisko uczenia się zorientowane na studenta, zaprojektowane w celu rozwijania kompetencji kulturowych, zdolności intelektualnych i umiejętności zawodowych jednostki. Kolegium rozwija pracowników służby zdrowia zaangażowanych w swoje dyscypliny, zapewniając pacjentom życzliwą opiekę, służąc ich społeczności z szacunkiem dla wszystkich i kierując się naszym duchowym dziedzictwem.

Lokalizacje

  • Cincinnati

    Dixmyth Avenue,375, 45220, Cincinnati

    pytania