Keystone logo
Charité – University of Medicine Berlin

Charité – University of Medicine Berlin

Charité – University of Medicine Berlin

Wstęp

Misją Berlińskiego Instytutu Zdrowia (BIH) jest tłumaczenie medyczne: przeniesienie wyników badań biomedycznych na nowatorskie podejścia do spersonalizowanego przewidywania, profilaktyki, diagnostyki i terapii oraz, odwrotnie, wykorzystanie obserwacji klinicznych do opracowywania nowych pomysłów badawczych. Celem jest zapewnienie odpowiednich świadczeń medycznych pacjentom i całej populacji. BIH jest również zaangażowana w ustanowienie kompleksowego ekosystemu translacyjnego jako obszaru badań translacyjnych w Charité – takiego, który kładzie nacisk na ogólnosystemowe rozumienie zdrowia i chorób oraz który promuje zmiany w kulturze badań biomedycznych. BIH sfinansowała w 90 procentach Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), a 10 procent przez państwo Berlina. Dwie instytucje założycielskie, Charité – Universitätsmedizin Berlin i Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association (MDC), były niezależnymi podmiotami członkowskimi w ramach BIH do 2020 r. Od 2021 r. BIH zostało włączone do Charité jako tzw. trzeci filar; MDC jest uprzywilejowanym partnerem BIH.

Lokalizacje

  • Berlin

    Charité — Universtätsmedzin Berlin Charitéplatz 1, 10117, Berlin

pytania