IEA Paris

Wstęp

Utworzona w 1979 r. IEA ma na celu szkolenie talentów o wysokim potencjale, zdolnych do zrozumienia głównych wyzwań społecznych jutra w wielokulturowym środowisku.

Misja MAE jest dwojaka. Ma zarówno kształcić przyszłych decydentów, jak i aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowej wiedzy w zarządzaniu. Handel międzynarodowy, marketing cyfrowy i finanse korporacyjne: 3 kursy, w których IEA zapewnia studentom prawdziwą wartość dodaną dzięki zdolności przewidywania trendów i spełniania oczekiwań rynku globalnego. Tak bardzo, że aby wesprzeć rozwój „kontynentu jutra”, MAE otworzyła kampus w Abidżanie.

IEA Executive Education przygotowuje kadrę kierowniczą i menedżerów do uzyskania obowiązkowych certyfikatów, aby pomóc im w rozwoju kariery.

Cała filozofia szkoły oparta jest na zasadzie ciągłego doskonalenia i trwa od ponad 40 lat!

Lokalizacje

  • 8 Terasse Bellini 92800 Puteaux, 92800, Paris

pytania