Keystone logo
Znajdź swój stopień weterynaryjny

Znajdź swój stopień weterynaryjny

Co chcesz studiować?
Gdzie chcesz studiować?

Popularne programy weterynaryjne

Veterinary Science zajmuje się zdrowiem i dobrostanem zwierząt, obejmując wszystko, od opieki prewencyjnej po złożone procedury chirurgiczne i analizę psychologiczną. Najlepsze uniwersytety, szkoły medyczne, kolegia medyczne i inne instytucje edukacyjne na całym świecie oferują programy studiów w dziedzinie nauk weterynaryjnych, czy to na poziomie licencjackim, magisterskim czy doktoranckim, a także kursy indywidualne. Jeśli zdecydujesz się studiować Weterynarię, kursy będą obejmować wiele takich samych tematów, jak te objęte dyplomem medycznym, ale z naciskiem na zwierzęta, a nie na ludzi.

Programy nauk weterynaryjnych mogą mieć wiele różnych specjalizacji, takich jak dobrostan zwierząt, chirurgia weterynaryjna, żywienie zwierząt, parazytologia, biologia rozrodu, epidemiologia weterynaryjna i zdrowie publiczne, intensywna opieka lub pielęgniarstwo weterynaryjne. Dostępne są zarówno opcje studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a także bardziej elastyczne programy nauczania online i na odległość.

Rozpocznij wyszukiwanie, patrząc na niektóre z najpopularniejszych programów weterynaryjnych wymienionych poniżej. Możesz poprosić o dalsze informacje bezpośrednio od rekrutacji na uniwersytet, po prostu wypełniając formularz online!