Keystone logo
Polska

Nauka Opieka zdrowotna w Polska 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  363
 • Udział mediów

  79
 • Abonament internetowy

  13
 • Transport lokalny

  27

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  7
 • Bilet do kina

  6
 • Kufel lokalnego piwa

  3

Wymagania dotyczące wizy

 • Wiza typu C - krótkoterminowa wiza Schengen.
 • Wiza typu D - długoterminowa wiza krajowa wydawana na okres do jednego roku.

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza typu C; wiza typu D

Cena i waluta

USD 160

Opłata za aplikację o wizę studencką do Polski wynosi około 160 dolarów. Opłaty te mogą ulec zmianie.

Kto może ubiegać się o wizę?

Studenci z krajów Unii Europejskiej nie potrzebują wizy, aby studiować w Polsce. Po przyjeździe do Polski należy jednak złożyć wniosek o tymczasową wizę studencką w miejscowym urzędzie wojewody.

Studenci spoza Unii Europejskiej zazwyczaj muszą ubiegać się o wizę studencką przed wjazdem do Polski. Istnieje jednak szereg krajów, które są wolne od tego wymogu. Możesz sprawdzić, czy Twój kraj znajduje się na liście tutaj: http://www.msz.gov.pl

Gdzie można złożyć wniosek?

Polska ambasada lub konsulat

O wizę studencką należy ubiegać się w polskiej ambasadzie lub konsulacie w kraju aktualnego zamieszkania.

Witryna:

Jak złożyć wniosek?

Po przyjęciu na wybraną uczelnię prześlemy Ci odpowiednie dokumenty, które wykorzystasz do uzyskania wizy studenckiej. O wizę studencką należy ubiegać się w najbliższej polskiej ambasadzie lub konsulacie. Oto dokumenty, o które zazwyczaj możesz zostać poproszony:

 • Podpisany i kompletnie wypełniony wniosek o wizę polską dla studentów.
 • Paszport, który musi być ważny przez co najmniej trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Oficjalne pismo z uniwersytetu lub szkoły wyższej w Polsce, gdzie planujesz studiować.
 • Krótkie CV lub życiorys.
 • Wszystkie poprzednie świadectwa i dyplomy.
 • Dowód na biegłą znajomość języka, w którym chcesz studiować.
 • Dowód na to, że jesteś wystarczająco silny finansowo, aby pokryć koszty nauki i utrzymania w Polsce.
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym, które jest akceptowane w Europie.
 • Dwa zdjęcia paszportowe.
 • Opłata za wniosek wizowy
 • Dowód zakwaterowania w Polsce.

Wszyscy studenci muszą zalegalizować swój pobyt w Polsce poprzez złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Należy to zrobić w krótkim czasie po przyjeździe do Polski. Uczelnie pomogą Ci w procedurach aplikacyjnych. Zezwolenie na pobyt czasowy uprawnia do przebywania i pracy w Polsce.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Rozpatrzenie wniosku o wizę studencką może trwać zazwyczaj około 15 dni. Czas rozpatrywania zależy jednak od kraju i rodzaju wizy, o którą się ubiegasz. Upewnij się, że złożysz wniosek tak szybko, jak to możliwe.

Długość wizy studenckiej zależy od długości Twojego kursu.

Czas przetwarzania

15 Days

Możliwości pracy

Studenci zagraniczni mają prawo do pracy podczas studiów w Polsce, o ile są zapisani do instytucji edukacyjnej. Dozwolone jest 20 godzin pracy podczas studiów, a także 3 miesiące pracy w pełnym wymiarze godzin podczas wakacji. Praca w pełnym wymiarze godzin jest dozwolona dla posiadaczy Karty Pobytu.

Godzin na tydzień

20

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Wniosek o wizę może zostać odrzucony, jeśli nie będziesz w stanie wykazać dowodów na posiadanie wymaganych środków finansowych lub jeśli przedstawisz nieprawidłowe lub niekompletne dokumenty.