Keystone logo
Indonezja

Nauka Opieka zdrowotna w Indonezja 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  229
 • Udział mediów

  20
 • Abonament internetowy

  26
 • Transport lokalny

  9

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  3
 • Bilet do kina

  3
 • Kufel lokalnego piwa

  2

Wymagania dotyczące wizy

 1. Social Visit Visa - najlepsza dla studentów z wymiany, jednokrotnego wjazdu.
 2. Limited Stay Visa - tylko na studia długoterminowe.

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza studencka (Social Visit Visa; Limited Stay Visa)

Cena i waluta

USD 45

Koszt wizy studenckiej wynosi około 45USD, ale może się zmienić i jest zależny od kraju, z którego składasz wniosek.

Kto może ubiegać się o wizę?

Wszyscy zagraniczni studenci przyjęci na studia w indonezyjskiej uczelni muszą uzyskać wizę studencką.

Obywatele niektórych krajów mogą przebywać w Indonezji łącznie przez 30 dni bez wizy. Pobyt bezwizowy dotyczy jednak tylko wypoczynku, nie daje prawa np. do nauki czy pracy.

W niektórych ambasadach Indonezji (np. Finlandia, Austria) istniała możliwość ubiegania się o wizę typu 211 (wiza turystyczna). Wiza ta może być zamieniona na sponsorowaną wizę Social Visit po przyjeździe do Indonezji. Należy zapytać w lokalnej ambasadzie indonezyjskiej o możliwość ubiegania się o tę wizę.

Gdzie można złożyć wniosek?

Ambasada lub konsulat Indonezji

Najlepiej jest ubiegać się o wizę w ambasadzie lub konsulacie Indonezji w swoim kraju. Indonezyjski wydział imigracyjny umożliwia teraz także złożenie wniosku wizowego online za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Witryna:

Jak złożyć wniosek?

Wymagane dokumenty do wizy studenckiej do Indonezji obejmują:

 • Ważny paszport z co najmniej jedną pustą stroną na wizę (paszport musi być ważny przez co najmniej 6 miesięcy po opuszczeniu Indonezji)
 • Kopia strony identyfikacyjnej paszportu
 • Wypełniony formularz aplikacyjny
 • Dwa zdjęcia paszportowe w kolorze, 4 x 6 cm
 • Kopia biletu lotniczego lub biletu elektronicznego
 • Oficjalny list akceptacyjny z uczelni przyjmującej
 • Pokwitowanie lub kopia pokwitowania za uiszczoną opłatę wizową
 • Embassy Letter. Embassy Letters, przygotowane przez uczelnię przyjmującą, potwierdzają, że dany student potrzebuje wizy Social Visit. Embassy Letter jest zawsze adresowany do ambasady lub konsulatu Indonezji w danym kraju: domyślnie będzie to kraj rodzinny studenta.

Po przyjeździe posiadacz wizy musi zgłosić swój wjazd do najbliższego biura Immigration w ciągu 7 dni.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Zaleca się złożenie wniosku o wizę studencką co najmniej 14 dni przed wyjazdem do Indonezji. Najlepiej ubiegać się o wizę zaraz po otrzymaniu oficjalnego listu akceptacyjnego.

Musisz przyjechać do Indonezji w ciągu 90 dni od dnia, w którym wiza została wydana.

Maksymalna długość pobytu w Indonezji z wizą Social Visit wynosi 60 dni, a wiza musi być przedłużona w miejscu docelowym zgodnie z instrukcją podaną przez uczelnię przyjmującą. Wiza może być przedłużona jednorazowo o jeden miesiąc, a jej koszt wynosi około 50 USD.

Wiza na pobyt ograniczony jest ważna przez 5 lat i wymaga odnowienia co 1 rok.

Czas przetwarzania

14 Days

Możliwości pracy

Studenci międzynarodowi zazwyczaj nie mogą pracować podczas studiów w Indonezji.

Godzin na tydzień

0

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Wniosek o wizę może zostać odrzucony, jeśli nie będziesz w stanie wykazać dowodów na posiadanie wymaganych środków finansowych lub jeśli przedstawisz nieprawidłowe lub niekompletne dokumenty.