Keystone logo
Estonia

Najlepsze uniwersytety dla Opieka zdrowotna Programy w Estonia 2024

Liczba instytucji: 16
  • Tallinn, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tallinn, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tallinn, Estonia

  Estońska Akademia Muzyki i Teatru (EAMT) jest unikalną publiczną uczelnią oferującą wyższe wykształcenie we wszystkich głównych dziedzinach muzyki i teatru poprzez programy licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Uważana za jedną z najbardziej funkcjonalnych instytucji edukacji muzycznej w Europie, EAMT może pochwalić się obiektem o powierzchni 13 500 m2 zlokalizowanym w centrum Tallina, stolicy Estonii. W 2022 roku Estońska Akademia Muzyki i Teatru została trzeci rok z rzędu uwzględniona w QS World University Ranking, który jest jednym z najlepszych międzynarodowych systemów rankingowych mierzących popularność i wyniki uczelni z całego świata. 17 listopada 1918 roku Towarzystwo Estońskie opowiedziało się za utworzeniem wyższej szkoły muzycznej. 9 maja 1919 roku statut szkoły został zatwierdzony przez Ministra Oświaty. Szkoła początkowo nosiła nazwę Wyższej Szkoły Muzycznej w Tallinie, gdyż utworzenie konserwatorium muzycznego nie leżało w gestii Towarzystwa Estonii. W 1923 roku zmieniono jednak nazwę na Konserwatorium Tallińskie, które jest prekursorem dzisiejszej Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru. Dziś akademia jest uznaną na całym świecie instytucją edukacji i badań muzycznych. Zdecydowana większość estońskich muzyków i ludzi teatru studiowała lub uczyła się w tej instytucji, co czyni ją filarem estońskiego życia kulturalnego. Misją Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru jest podtrzymywanie, rozwijanie i promowanie kultury estońskiej na najwyższym poziomie, poprzez studia muzyczne i teatralne, a także działalność twórczą i badania naukowe.

  • Tallinn, Estonia
  • Helsinki, Finlandia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tartu, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Reola, Estonia
  • Tartu, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Stockholm, Szwecja
  • Helsinki, Finlandia
  • + 6 jeszcze

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tartu, Estonia

  B?d?c wzorem do na?ladowania, wp?ywamy na zachowania zdrowotne naszej spo?eczno?ci i kszta?tujemy zdrowe ?rodowisko ?ycia, w??czamy ró?norodne dziedziny opieki zdrowotnej do bada?, bada? i rozwoju oraz uczestniczymy w procesie podejmowania decyzji dotycz?cych polityki zdrowotnej. Ucz?c si? i pracuj?c w Kolegium, tworzymy ?rodowisko, w którym ludzie zdobywaj? wiedz?, umiej?tno?ci i postawy, które pomagaj? uczyni? spo?eczno?? bardziej spójn? i wp?ywaj? na ni? oraz przyczyniaj? si? do rozwoju Estonii.

  • Tallinn, Estonia

  TTK University of Applied Sciences (TTK UAS) to państwowa profesjonalna uczelnia wyższa oferująca konkurencyjne profesjonalne szkolnictwo wyższe i badania stosowane w dziedzinie technologii, produkcji, inżynierii lądowej, logistyki, ekonomii i opieki społecznej. TTK UAS to największa uczelnia nauk stosowanych w Estonii, kształcąca obecnie ponad 3000 studentów, co czyni TTK UAS czwartą co do wielkości uczelnią wyższą w Estonii.

  • Tartu, Estonia

  Kaitseväe Akadeemia (dalej Akademia) jest uczelnią stosowaną w obronie narodowej w rozumieniu ustawy o zawodowym szkolnictwie wyższym. Estoński skrót nazwy Akademii to „KVA”. Akademia jest jednostką strukturalną Wojsk Obronnych pod bezpośrednim nadzorem Dowódcy Wojsk Obronnych. W wykonywaniu swoich obowiązków Akademia reprezentuje państwo i Siły Obronne.

  • Budapest, Węgry
  • Espoo, Finlandia
  • + 20 jeszcze

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tallinn, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tallinn, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tallinn, Estonia

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tartu, Estonia
  • Tallinn, Estonia
  • + 3 jeszcze

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...