Keystone logo
Ekwador

Nauka Opieka zdrowotna w Ekwador 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  181
 • Udział mediów

  14
 • Abonament internetowy

  34
 • Transport lokalny

  15

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  6
 • Bilet do kina

  6
 • Kufel lokalnego piwa

  2

Wymagania dotyczące wizy

Wiza studyjna (Visa 12-V) - wiza dla nierezydentów, zarówno dla studentów każdego poziomu przyjeżdżających na studia do Ekwadoru, jak i rozciąga się na członków ich rodzin (partnera w związku małżeńskim i ewentualne dzieci).

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza studencka (Visa 12-V)

Cena i waluta

USD 150

Opłaty za wizę studencką zależą od posiadanego obywatelstwa. Opłaty za aplikację mogą wynosić około 50$, a za wizę 100$. Opłaty mogą ulec zmianie.

Obywatele Kolumbii, Hiszpanii czy Paragwaju będą musieli zapłacić tylko 30 dolarów za aplikację wizową, dzięki dwustronnej umowie zwalniającej ich z opłaty wizowej.

Kto może ubiegać się o wizę?

Większość obywateli otrzyma kartę turystyczną po wjeździe do Ekwadoru, która jest ważna do 90 dni. Jeśli Twój program studiów jest dłuższy niż 90 dni, będziesz musiał ubiegać się o wizę 12-V.

Należy wykazać, że studia będą trwały co najmniej sześć miesięcy w ciągu jednego roku.

Uwaga: Jeśli wjeżdżasz do Ekwadoru z wizą turystyczną (12-X), nie możesz później ubiegać się o żaden inny rodzaj wizy w tym kraju. Należy wrócić do kraju pochodzenia, aby ubiegać się o wizę nieturystyczną.

Gdzie można złożyć wniosek?

Ambasada / Konsulat Ekwadoru

Należy złożyć wniosek w najbliższej ambasadzie/konsulacie Ekwadoru.

Witryna:https://embassy.goabroad.com/embassies-of/ecuador

Jak złożyć wniosek?

Wszystkie informacje przed podróżą należy potwierdzić w Ambasadzie lub Konsulacie Ekwadoru w swoim kraju. Wymagania różnią się znacznie w zależności od kraju.

Typowe wymagania dotyczące wizy studenckiej do Ekwadoru obejmują:

 • Pisemny wniosek podpisany przez wnioskodawcę lub jego przedstawiciela prawnego w przypadku osób niepełnoletnich, skierowany do ekwadorskiego urzędnika służby zagranicznej najbliższego miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 • Wypełniony formularz wniosku wizowego. Aby wydrukować formularz, należy wejść na stronę https://www.cancilleria.gob.ec/.
 • 2 kolorowe fotografie w rozmiarze paszportowym z białym tłem.
 • Paszport ważny przez co najmniej sześć miesięcy, potwierdzający ważny wjazd do Ekwadoru, oraz jedna jego kserokopia.
 • Rejestracja lub zaświadczenie o przyjęciu z uznanej ekwadorskiej placówki edukacyjnej. Wnioskodawcy muszą wykazać dowód, że kurs będzie trwał co najmniej sześć kolejnych miesięcy w ciągu jednego roku.
 • Wnioskodawcy muszą wykazać dowód, że zaciągnęli pożyczkę w krajowej lub zagranicznej instytucji na pokrycie kosztów utrzymania, lub że złożyli depozyt w krajowym lub międzynarodowym banku w Ekwadorze na kwotę co najmniej 1000 USD na potrzeby szkoły, z którego mogą co miesiąc wypłacać środki na pokrycie kosztów utrzymania.
 • Zaświadczenie lekarskie i test na HIV, wskazujące, że osoba nie ma żadnych chorób zakaźnych
 • Zaświadczenie policyjne wskazujące, że nie ma żadnej kartoteki (karnej) dla kandydata.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wiza studencka do Ekwadoru jest ważna przez minimum 6 miesięcy i wymaga przedłużenia po roku.

Wiza 12-V nie jest odnawialna, jeśli student nie zaliczy kursu.

Czas przetwarzania

Możliwości pracy

Masz prawo pracować w Ekwadorze jako student.

Godzin na tydzień

0

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Wniosek o wizę może zostać odrzucony, jeśli nie będziesz w stanie wykazać dowodów na posiadanie wymaganych środków finansowych lub jeśli przedstawisz nieprawidłowe lub niekompletne dokumenty.