Case Western Reserve University School of Medicine

Wstęp

Zapewniamy najnowocześniejsze instrukcje z zakresu anatomii człowieka studentom medycyny, doktorantom i studentom studiów licencjackich. Jest także miejscem międzynarodowych programów badawczych z zakresu paleontologii i paleobiologii.

Nasz program prowadzący do uzyskania stopnia magistra anatomii stosowanej zapewnia rygorystyczne szkolenie dla studentów, którzy aspirują do kariery wymagającej solidnych podstaw w anatomii człowieka. Ten program nauczania jest idealny dla uczniów z różnymi celami zawodowymi, w tym dla przyszłych nauczycieli anatomii, którzy będą karierą w medycynie lub innych zawodach związanych ze zdrowiem lub dziedzinami naukowymi, które obejmują anatomię.

MS w Anatomii Stosowanej można połączyć z programem MD w ramach czteroletniego wspólnego programu MD-MS. Zapewnia to lepsze tło dla studentów medycyny, którzy planują rozpocząć specjalizację chirurgiczną, radiologię lub inne dziedziny, które opierają się na szczegółowym zrozumieniu anatomii człowieka.

Katedra Anatomii odgrywa podstawową rolę w kształceniu studentów medycyny CWRU na Uniwersytecie w zakresie nauk anatomicznych, w tym anatomii grubej, histologii, neuroanatomii i embriologii. Przedmioty te są nauczane w dużych, średnich i małych grupach, a także w warunkach laboratoryjnych.

Lokalizacje

    pytania