Bluefield State College School of Nursing and Allied Health

Wstęp

Misją Bluefield State College jest zapewnienie studentom przystępnych cenowo i dostępnych możliwości podjęcia publicznego szkolnictwa wyższego. Bluefield State College jest wiodącą instytucją szkolnictwa wyższego w regionie.

School of Nursing and Allied Health oferuje stopnie naukowe w dziedzinie pielęgniarstwa i technologii radiologicznej / nauk o obrazowaniu. Oferowane programy obejmują stopnie licencjackie i stowarzyszone z pielęgniarstwa, licencjat z nauk obrazowych i stopień naukowy w dziedzinie technologii radiologicznej. Misją Bluefield State College School of Nursing and Allied Health jest zapewnienie wysokiej jakości, przystępnych cenowo i dostępnych geograficznie podstaw edukacyjnych dla zawodów pielęgniarskich, różnorodnych metod obrazowania i badań w dziedzinie zdrowia pokrewnego. Szkoła stara się sprostać tym potrzebom, zapewniając wysokiej jakości instrukcje i zindywidualizowane porady dla uczniów poszukujących pracy w zawodach opieki zdrowotnej. Pokrewne zawody związane z ochroną zdrowia kładą duży nacisk na zawodowe kodeksy postępowania i etykę; w związku z tym ta szkoła stara się przestrzegać tych kodeksów na swoich wydziałach i zaszczepiać te cechy aspirującym profesjonalistom.

Lokalizacje

  • Rock Street,219, 24701, Bluefield

pytania