Studia magisterskie z wieloletnim stażem, 5-letnie Program studiów stacjonarnych z praktycznym treningiem jako integralna część studiów i możliwość zapisywania się na studia doktoranckie.

Fizjoterapia to zawód medyczny świadczący usługi medyczne w zakresie przywracania i utrzymywania właściwej funkcjonalności organizmu i mobilności. W wielu sytuacjach fizyczna terapia łączy się z innymi usługami medycznymi, mającymi na celu zapobieganie i leczenie chorób.

Zgodnie z nowym ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. W sprawie warunków studiów, Fizjoterapia Będą oferowane tylko jako studia magisterskie na kierunku długoterminowym wśród innych programów, takich jak: Medycyna, medycyna, stomatologia, medycyna laboratoryjna, farmacja, medycyna weterynaryjna, prawo i prawo kanoniczne.

Studenci, którzy chcą pracować jako fizjoterapeuci w Polsce i rozpocząć 5-letnie studia magisterskie na kierunku Fizykoterapia po 1 października 2017 r, Są zobowiązani do ukończenia 6-miesięcznego szkolenia praktycznego po ukończeniu studiów, podjęcia egzaminu specjalizacji fizycznej dla fizjoterapeutów i zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapii.

Nasze 5-letnie studia magisterskie Został opracowany z pełnym odniesieniem do niedawnych zmian w przepisach o świadczeniu usług zdrowotnych w UE iw ramach norm i standardów edukacyjnych w Światowa Konfederacja Fizjoterapii (Światowej Konfederacji Fizjoterapii). Program obejmuje zajęcia i wykłady prowadzone przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników dydaktycznych, w tym starszych fizjoterapeutów i innych pracowników służby zdrowia. Studenci uczęszczają zarówno na teoretyczne nauczanie w klasie, jak i praktyczne szkolenie kliniczne. Zdobywają wiedzę na temat najbardziej aktualnych form terapii manualnej (np. Kinesiotapingu) oraz odmładzania i odnowy biologicznej (np. Masaż sportowy, odżywianie sportowe, techniki relaksacyjne).

Magister psychoterapii Przygotowuje studentów do samodzielnej pracy z chorymi i niepełnosprawnymi pacjentami stosującymi metody fizyczne z profilaktyką i leczeniem. Studenci zdobywają umiejętności planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Uzyskanie tych umiejętności jest możliwe dzięki obszernym programom zajęć teoretycznych i praktycznych w specjalnych metodach stosowanych w fizjoterapii, technikach rozwoju neurologicznego (PNF, neuromobilizacja), medycynie fizycznej oraz programowaniu diagnostyki i rehabilitacji. Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach naukowo-badawczych, państwowych i miejskich ośrodków administracyjnych i zyskać prawo do ubiegania się o specjalności studiów fizjoterapii i doktorantów.

Oprócz programu studiów obowiązkowych studenci mają możliwość uczestniczenia w dobrowolnych, uzupełniających kursach certyfikowanych.

UMIESZCZENIE

Program obejmuje praktyki kliniczne, zintegrowane w trakcie całego kursu. Istnieje możliwość odbycia praktycznego szkolenia pod nadzorem wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów w szeregu placówek klinicznych zlokalizowanych lokalnie, w kraju i na arenie międzynarodowej.

W 2010 roku VPU założyło Akademickie Centrum Fizjoterapii, nowoczesną klinikę, która szczyci się nieocenionym doświadczeniem, które mogą być wykorzystane nie tylko przez naszych studentów fizjoterapii, ale także przez mieszkańców Lublina. Ośrodek posiada najnowocześniejszy sprzęt do pełnej diagnostyki i rehabilitacji ciała oraz podpisał umowę z Polskim Narodowym Systemem Zdrowia. Dzięki nieocenionym doświadczeniom z praktycznego udziału przyszłych fizjoterapeutów jest to również miejsce, w którym studenci wykonują swoje praktyki kliniczne i prowadzą badania naukowe.

KARIERA

Fizjoterapeuci traktują coraz bardziej różnorodny zakres pacjentów. W szpitalu mogą oni angażować się w ochronę zdrowia osób starszych, zdrowia psychicznego, neurologii, ortopedii, pediatrii, opieki paliatywnej, podstawowej i oddechowej. Niektórzy fizjoterapeuci decydują się na pracę w sektorze prywatnym lub w alternatywnych warunkach, takich jak ośrodki rehabilitacyjne, domy opieki, szkoły dla niepełnosprawnych dzieci, ośrodki edukacyjne, ośrodki spa i odnowy biologicznej, kluby fitness, kliniki zdrowia i urody.

Proszę zwrócić uwagę,

W październiku 2017 r. Na studia stacjonarne w dziedzinie Fizycznej Fizjoterapii umożliwia uzyskanie tytułu magistra w trakcie 5-letnich studiów długoterminowych, podczas gdy dla absolwentów studiów licencjackich w Physiotherapy VPU oferuje ostatnią możliwość uzyskania stopnia magistra - w trakcie 2- Letniej edukacji.

Program prowadzony przez:
Język angielski
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
5 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
1,500 EUR
za semestr
Wg lokalizacji
Wg daty