Stopień magistra w dziedzinie odżywiania i diety wegetariańskiej

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Stopień magistra w dziedzinie odżywiania i diety wegetariańskiej

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)

Postęp nauki, które wspierają odżywiania, takie jak biochemii, biologii molekularnej, patofizjologii, toksykologii i diety sprawiają, że to fascynująca nauka, najbardziej nowoczesny i stosowane, co wymaga również być objęte nie tylko oczy naukowe, ale również ludzi.

W tym kontekście, dieta wegetariańska proponuje coraz częściej jako alternatywnego modelu żywności w oparciu o zasady etyki, zdrowia i ekologii. Liczba wegetarian w krajach zachodnich stale rośnie, a twarz tego rosnącego popytu, specjalistów wciąż nie ma dostępnych narzędzi dostępnych dla zaspokojenia potrzeb wegetarian i osób, które chcą być.

Dziś specjaliści potrzebują ciągłego szkolenia wymaganego do osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy, zgodnie z wymogami codziennie przez użytkowników / klientów / pacjentów, z którymi współdziałają instytucji oraz publicznych i prywatnych, w których one działają.

Potem przychodzi potrzeba kształcić specjalistów pielęgniarstwa w tej konkretnej dziedzinie, dostosowując je do pozycji organizacji międzynarodowych o wysokim poziomie naukowym (patrz opinia American Dietetic Association, 2009) oraz poprzez zapewnienie im pojęć i umiejętności tej konkretnej branży Nauk o Żywności.

Nasze doświadczenie i metodyka edukacyjna zapewnić ścisły i jakości kształcenia uniwersyteckiego.

Składa się z zajęć edukacyjnych i interaktywnych w Internecie, jak również projektu ostatecznej magistra (lub pracy doktorskiej), stanowiących łącznie 70 punktów ECTS (18 miesięcy).

Każda działalność edukacyjna składa się z szeregu modułów strukturyzowane według pedagogicznego potrzebie. Z kolei każdy moduł jest podzielony na tematy, które organizują dokumentację sposób jasny i konkretny sposób.

Interaktywny aktywność online jest uczestnictwo w forach i konferencjach mających na celu stymulowanie krytyczne zdolności studenta, na nabycie nowych umiejętności i wiedzy zawartej w literaturze medycznej.

Istnieje 10 moduły edukacyjne dla w sumie 58 punktów; ostateczny projekt obejmuje pozostałe 12 kredytów.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język hiszpański
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Online
Start Date
Data rozpoczęcia
Otwarta rekrutacja
Locations
Hiszpania - Barcelona, Catalonia
Data rozpoczęcia : Otwarta rekrutacja
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Otwarta rekrutacja
Hiszpania - Barcelona, Catalonia
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą