Read the Official Description

Przed medem

Wydział IAU opracował unikalny program, który zapewnia podstawową naukę niezbędną przed wejściem w program MD. Nasz program Pre-Med oferuje wysoce zindywidualizowaną naukę w kursach, które są wymagane do wstępu do programu MD w College of Medicine.

Rejestracja w programie Pre-Med lepiej przygotuje uczniów do sukcesu w IAU College of Medicine. Zapewnia to również studentom przedszkolnym możliwość zapoznania się z kampusem, wydziałem, zasobami edukacyjnymi i życiem wyspy przed rozpoczęciem bardziej wymagającego programu nauczania. Ponadto studenci medycyny przedmio- towej współpracują z najlepszymi studentami medycyny w podstawowych naukach, którzy zapewniają dodatkową instrukcję w zakresie wstępnych wymagań wstępnych, a także jako asystenci laboratoryjni, doradcy rówieśnicy i opiekunowie.

Studenci prezentujący średnie wykształcenie na poziomie zaawansowanym (A levels) lub międzynarodowe świadectwa maturalne (IB) zostaną umieszczeni w programie Pre-Med w oparciu o ich środowisk akademickich. Ocena wcześniejszego wykształcenia określi kwalifikowalność i odpowiednie miejsce docelowe na przyjęcie.

  1. Dyplom ukończenia szkoły wyższej w Stanach Zjednoczonych (lub odpowiednika) z silnym GPA w dziedzinie nauk ścisłych i SAT lub OR zalicza się do certyfikatu KRS w Katowicach (CSEC). Poziomy zwykłe (lub równoważne) są wymagane w dziedzinie matematyki, nauki, biologii, chemii, języka angielskiego i Przynajmniej jeden inny przedmiot LUB egzamin maturalny, np. Egzamin z Południowej Afryki lub Australii (lub jego odpowiednik) o wysokich stopach naukowych lub dyplomu International Baccalaureate (IB) lub przynajmniej trzy certyfikaty GCE (Advanced Certificate of Education) Lub równoważny) z silnymi ocenami naukowymi.
  2. Jeśli język angielski nie jest językiem głównym, wnioskodawcy muszą osiągnąć minimalny wynik 600 (na papierze), 250 (komputerowy) lub 100 (internetowy) w teście języka angielskiego jako języka obcego (TOEFL) lub 6,5 w ogólności na Międzynarodowym Systemie Testowania Języka Angielskiego (IELTS). Numer identyfikacyjny uczelni dla TOEFL to: 8625
  3. Jeśli student zda egzamin SAT lub Advanced Placement (AP), proszony jest o przesłanie wyników do uniwersytetu. Instytucjonalny numer identyfikacyjny uczelni dla Rady Kolegium wynosi: 4375.
    Akceptacja w programie MD jest przyznawana, jeśli uczeń pomyślnie ukończy program przedmiesiącznikowy z minimalnym skumulowanym GPA 3.0. Całe programy premedytu i MD można zakończyć dopiero za pięć i pół roku.

Przesyłając ten formularz, wyrażam wyraźną pisemną zgodę na Międzynarodowy Uniwersytet Amerykański i jej przedstawicieli, aby skontaktowali się ze mną w sprawie programów i usług edukacyjnych, korzystając z poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych lub wiadomości tekstowych - w tym za pomocą automatycznej technologii wybierania numerów telefonicznych lub tekstowych do dowolnego bezprzewodowego Lub numerem stacjonarnym, które dostarczam. Rozumiem, że taka zgoda nie jest zobowiązana do zakupu towarów lub usług, a ja mogę zadzwonić bezpośrednio do IAU.

Program taught in:
Język angielski

See 2 more programs offered by International American University - College of Medicine »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Sierp. 2019
Wrześ. 2019
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Sierp. 2019
Application deadline
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Sierp. 2019

Wrześ. 2019