Przeczytaj oficjalny opis

Opis programu

Drug Discovery and Development (DDD) to program koncentrujący się na wszystkich aspektach identyfikacji i wprowadzania nowych leków. Jego misją jest dostarczanie wysokiej klasy specjalistów, wyposażonych w wysoce stosowane podstawy naukowe w odkrywaniu i opracowywaniu nowych farmakoterapeutyków w połączeniu z praktycznymi praktycznymi umiejętnościami. Stopień ten zapewnia solidne podstawy w naukach farmaceutycznych, a także możliwość specjalizacji w określonym obszarze odkrywania i rozwoju leków. Pierwszy semestr poświęcony jest podstawowemu zrozumieniu odkrywania i rozwoju leków, a także kluczowym aspektom chemicznym, biologicznym i patofizjologicznym, istotnym dla badań nad lekami. Drugi semestr zapewnia szerokie i wyważone szkolenie z zakresu nauk farmaceutycznych, które służy jako podstawa do dalszego, specjalistycznego rozwoju umiejętności. Trzeci i czwarty semestr koncentrują się na jednym z trzech wiodących obszarów: chemii lekarskiej, farmakologii doświadczalnej i opracowywaniu leków opartych na modelach.

Profil Graduate

Absolwenci DDD dowiedzą się, w jaki sposób poszukiwane, identyfikowane, opracowywane, produkowane i testowane są nowe leki, a także najważniejsze aspekty procesów regulacyjnych, niezbędne do ich formalnego zatwierdzenia jako produktów leczniczych. Dodatkowo będą oni wyposażeni w umiejętności zarządzania i wiedzę językową, wspierając ich przyszłe zatrudnienie w światowym przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, agencjach regulacyjnych lub ośrodkach badań nad narkotykami.

Wynik kwalifikacji

Lista rankingowa odzwierciedla końcowe wyniki kwalifikacji kandydatów obliczone na podstawie wywiadu przeprowadzonego w języku angielskim na następujące tematy: a) wiedza i umiejętności kandydata w zakresie związanym z realizacją programu, b) umiejętność uczestniczenia w dyskusji na temat opracowywania leków w zakresie posiadanej wiedzy c) ogólna wiedza z zakresu nauk farmaceutycznych w zakresie opracowywania leków i ich planów zawodowych.

Opłaty

Opłata za zgłoszenie wynosi 20 USD (lub 75 PLN lub 18 EUR). Opłatę uiszcza się oddzielnie za każdą rejestrację, a każda rejestracja ma własny numer rachunku bankowego przypisany do płatności.

Czesne dla obywateli UE: brak

Czesne dla obywateli spoza UE:

  • czesne za pierwszy rok: 25 200 PLN (ok. 7 000 USD)
  • czesne na drugi rok: 25 200 PLN (ok. 7 000 USD)

Czesne wypłacane jest w wysokości jednego semestru, najpóźniej do pierwszego dnia zajęć.

Skontaktuj się z nami

Telefon: 48 12 620 54 13

Email: farmacja@cm-uj.krakow.pl

Program prowadzony przez:
Język angielski
Jagiellonian University
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
Free
Czesne (UE): brak. Czesne (poza UE): 25 200 PLN / rok (ok. 7 000 USD / rok)
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paźdz. 2019