Master of Pharmacy

Informacje ogólne

Opis programu

Informacje o kursie

 • Nazwa kursu: Master of Pharmacy
 • Kod przedmiotu: PMPHRFTT1
 • Postnominal: M.Pharm. (Melit.)
 • Poziom kwalifikacji: drugi cykl
 • Krajowy poziom ram kwalifikacji: poziom 7
 • Czas trwania: 3 semestry
 • Tryb obecności: Pełny etat
 • Łączne punkty ECTS: 90
 • Koordynator: Lilian M. Azzopardi
 • Opracowanie: Wydział Medycyny i Chirurgii

Przegląd kursu

Kurs składa się z trzech semestrów i jest podejmowany przez absolwentów będących w posiadaniu 4-letniego licencjata (z wyróżnieniem) w zakresie nauk farmaceutycznych. Daje on podstawowy poziom profesjonalnej apteki. Pomaga uczniom w integrowaniu umiejętności w zakresie nauk farmaceutycznych i praktyki farmaceutycznej, tak aby mogli ćwiczyć w wielu różnych dziedzinach, w tym w aptece społeczności, szpitalach, farmaceutycznych instytucjach administracyjnych, farmaceutycznych naukach regulacyjnych i przemyśle farmaceutycznym.

Warunki przyjęcia i progresji

KURS jest otwarty dla kandydatów posiadających stopień Bachelor of Science (Honours) w dziedzinie Pharmaceutical Science zawierający 240 punktów ECTS, uzyskanych z co najmniej Second Class Honors.

Kandydaci posiadający tytuł Bachelor of Science (Honours) (Pharmaceutical Science) uzyskany z Third Class Honors mogą ubiegać się o przyjęcie, jeśli złożą portfolio obejmujące trzyletnią praktykę w obszarze związanym z farmacją.

Informacje dla kandydatów z międzynarodowymi kwalifikacjami

Obecnie UM jest gospodarzem ponad 1000 pełnoetatowych studentów zagranicznych i ponad 450 studentów odwiedzających. Coraz większa międzynarodowa liczba studentów z różnych krajów, w ostatnich latach, przekształciła tę 400-letnią instytucję w międzynarodowy kampus.

Nasi zagraniczni studenci określają ogólnie Maltę jako bezpieczne miejsce, ciesząc się doskonałą pogodą i całorocznym, zróżnicowanym programem kulturalnym. Malta jest uważana za idealne miejsce do nauki dla studentów.

Biuro Międzynarodowe UM dostarcza informacji o przyjęciu, wymaganiach języka angielskiego i porównywalności kwalifikacji. Specjalny personel pomaga studentom z zagranicy w zakresie wiz, testów zdrowotnych, zakwaterowania i innych powiązanych kwestii.

Opłaty i finansowanie

Wnioskodawcy lokalni / UE / EOG:

 • Bez opłat

Wnioskodawcy spoza UE / spoza EOG:

 • Łączne opłaty za naukę: 13 400 euro
 • Rok 1: 13 400 euro - rok 2: NIL

Te czesne są podane jedynie w celach orientacyjnych, ponieważ są oparte na programie studiów 2018/9.

Wyniki nauki

 • Zademonstrować krytyczne zrozumienie ram opieki i wszechstronne zrozumienie opartych na dowodach interwencji terapeutycznych;
 • Interpretować i oceniać dane pacjenta w odniesieniu do przepisywania leków i ogólnych potrzeb pacjenta, utrzymując kontakt z innymi pracownikami służby zdrowia;
 • Uczestniczyć w procesach regulacji farmaceutycznych, które zapewniają skuteczność, bezpieczeństwo i jakość produktów leczniczych i procesów farmaceutycznych;
 • Promowanie zdrowia, dobrego samopoczucia i zapobiegania chorobom;
 • Zarządzaj dystrybucją leków i kontrolą zapasów w świetle procesów farmaceutycznych, w tym strategii zarządzania ryzykiem;
 • Krytyczna analiza dowodów i literatury;
 • Analizuj i interpretuj dane, rozpowszechniaj wyniki i publikuj raporty z badań.

Kurs przeznaczony dla

Kandydaci, którzy posiadają już tytuł licencjata (z wyróżnieniem) w dziedzinie nauk farmaceutycznych, którzy odbyli czteroletni program studiów i którzy chcą ukończyć studia w kierunku Master in Pharmacy, aby kwalifikować się do otrzymania nakazu farmaceuty.

Możliwości kariery i dostęp do dalszych badań

Absolwenci będą mogli zarejestrować się jako farmaceuta i praktykować jako farmaceuta w aptekach lokalnych, szpitalach i przemyśle farmaceutycznym. Pomyślne ukończenie kursu pozwoli absolwentom na dalsze studia z wyspecjalizowanym tytułem magistra lub doktora.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The University of Malta (UM) is the highest teaching institution in Malta. It is publicly funded and is open to all those who have the requisite qualifications. There are some 11,000 students and abou ... Czytaj więcej

The University of Malta (UM) is the highest teaching institution in Malta. It is publicly funded and is open to all those who have the requisite qualifications. There are some 11,000 students and about twelve per cent of the student population is international. Pokaż mniej