Studia drugiego stopnia w dziedzinie biotechnologii medycznej na Wydziale Biotechnologii umożliwiają studentom rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów wynikających z pracy eksperymentalnej. Służą temu indywidualne projekty pracy magisterskiej koordynowane przez kadrę naukową i dydaktyczną Wydziału. Program drugiego cyklu odzwierciedla specyfikę i wysoką jakość badań naukowych 15 grup badawczych Wydziału.

Czego możesz się nauczyć

Absolwent biotechnologii medycznej:

 • posiada wszechstronną wiedzę na temat zasad i praktyk nauk biologicznych, w szczególności biochemii i biotechnologii medycznej, która jest niezbędna do wykonywania obowiązków zawodowych w sposób interdyscyplinarny
 • biegle posługuje się narzędziami bioinformatycznymi i literaturą w języku angielskim w swojej pracy zawodowej;
 • jest przygotowany do omówienia zagadnień naukowych;
 • umie zorganizować indywidualną i zespołową pracę w laboratorium zgodnie z zasadami bioetyki i bezpieczeństwa;
 • ma wiedzę na temat realizacji projektów badawczych i aplikacyjnych,
 • zna zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości i jest dobrze poinformowany na rynku firm biotechnologicznych;
 • jest w stanie ułatwić dalszą naukę i planowanie kariery;
 • mówi po angielsku na poziomie B2 i wykorzystuje profesjonalne słownictwo angielskie związane z biologią, biochemią, biomedycyną i biotechnologią.

Program trwa 2 lata (4 semestry). Aby uzyskać tytuł magistra, studenci muszą napisać i obronić pracę magisterską.

Kurs rozpoczyna się, jeśli zapisze się minimalna liczba 10 uczniów.

Warunki przyjęć

 • poświadczone kopie dyplomu licencjata
 • poświadczone kopie twoich dokumentów akademickich
 • poświadczone kopie twojej znajomości języka angielskiego (poziom B2)
 • cyfrowe zdjęcie paszportowe
 • kopia paszportu
 • zaświadczenie lekarskie
 • potwierdzenie opłaty rejestracyjnej na koncie uniwersyteckim.
Program prowadzony przez:
 • Język angielski
University of Wroclaw
Ostatnia aktualizacja Czerwiec 4, 2019
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Paź 2019
Duration
2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
3,350 EUR
Kandydaci do UE: 2000 euro za każdy rok. Kandydaci spoza UE: 3200 euro w pierwszym roku i 3350 euro w drugim roku.
Deadline
Skontaktuj się ze szkołą
EU citizens: September 15th, 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Data końcowa
Sie 2021
Termin nadsyłania zgłoszeń
Skontaktuj się ze szkołą
EU citizens: September 15th, 2019

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Skontaktuj się ze szkołą
EU citizens: September 15th, 2019
Data końcowa
Sie 2021