Master in Dentistry (MDDr)

Informacje ogólne

Opis programu

Program studiów jest bez specjalizacji.


Absolwent dentysta ujawnia szeroką akademicką edukację stomatologiczną i musi być w stanie zrealizować właściwą kliniczną praktykę dentystyczną. Jest wystarczająco przeszkolony w praktyce klinicznej i posiada odpowiednie umiejętności manualne. On / ona jest w stanie współpracować z innymi specjalistami z dziedziny stomatologii i opieki zdrowotnej w systemie opieki zdrowotnej. Musi być w stanie komunikować się właściwie. Jest przygotowany do odpowiedniego ciągłego samokształcenia i rozwoju zawodowego. Potrafi ćwiczyć stomatologię opartą na dowodach z wykorzystaniem rozległej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.


Opis kryteriów weryfikacji i oceny

Warunki przyjęcia:

  • przyjęto kandydatów, którzy mają te same punkty co na 1. - 105. miejscu dla programu studiów medycyny ogólnej
  • przyjęto kandydatów, którzy mają takie same punkty jak na 1. - 25. miejscu na program studiów Stomatologia

Wnioskodawcy, którzy otrzymają taką samą liczbę punktów jak ostatni dopuszczony kandydat otrzymają taką samą decyzję przyjęcia.

Egzamin wstępny do programów studiów General Medicine and Dentistry odbywa się tego samego dnia.

Obowiązkowa procedura wstępna (prowadzona w języku angielskim) na podstawie pisemnego testu (testu wielokrotnego wyboru) z wiedzy wnioskodawcy na temat podstaw nauki - biologia (25 punktów), chemii (25 punktów) i albo fizyki lub matematyki (10 punktów) - według indywidualnych preferencje i rozmowa ustna ukierunkowana na osobowość i motywację wnioskodawcy (40 punktów).

Całkowity czas trwania pisemnych testów wynosi 2 godziny i 30 minut.

Całkowita liczba: 100 punktów (60 testów pisemnych, 40 ustnych wywiadów)

Prawidłowa odpowiedź w teście pisemnym: 1 punkt

Niepoprawna odpowiedź w teście pisemnym: 0


Warunki przyjęcia

Warunkiem dopuszczenia do studiów magisterskich jest ukończenie szkoły średniej potwierdzonej świadectwem ukończenia szkoły. Wstęp na studia licencjackie (program magisterski) jest również uwarunkowane ukończonej edukacji w każdym rodzaju programu studiów.

Metoda weryfikacji:


Zalecana literatura, przykładowe pytania

Dostępne na stronie: https://www.lfhk.cuni.cz/Applicants/Undergraduate-Study/Admission-Process/Example-Test-and-Recommended-Literature/


Perspektywa kariery

Absolwent dentysta ujawnia szeroką akademicką edukację stomatologiczną i musi być w stanie zrealizować właściwą kliniczną praktykę dentystyczną. Jest wystarczająco przeszkolony w praktyce klinicznej i posiada odpowiednie umiejętności manualne. On / ona jest w stanie współpracować z innymi specjalistami z dziedziny stomatologii i opieki zdrowotnej w systemie opieki zdrowotnej. Musi być w stanie komunikować się właściwie. Jest przygotowany do odpowiedniego ciągłego samokształcenia i rozwoju zawodowego. Potrafi ćwiczyć stomatologię opartą na dowodach z wykorzystaniem rozległej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The Faculty of Medicine of Charles University in Hradec Králové provides education for future holders of bachelors, masters, and doctoral degrees in the medical sciences. Education is provided by educ ... Czytaj więcej

The Faculty of Medicine of Charles University in Hradec Králové provides education for future holders of bachelors, masters, and doctoral degrees in the medical sciences. Education is provided by educators – experts in their respective fields and competent scientists. Pokaż mniej