Read the Official Description

Program Master Research w naukach o zdrowiu ma na celu zapewnienie studentom dogłębnego zrozumienia metod w badaniach klinicznych lub zdrowia publicznego. Specjalizacje obejmują epidemiologię kliniczną, epidemiologię, epidemiologię zdrowia publicznego, epidemiologię genetyczną i molekularną oraz analizę ekonomiczną zdrowia. Po ukończeniu kandydaci będą mieli wiedzę, zrozumienie i umiejętności proponowania najnowocześniejszych badań, pisania doskonałych protokołów badań, przeprowadzania badań, analizowania danych przy użyciu nowoczesnych technik statystycznych, tworzenia uzasadnionych przyczynowych wniosków, wyciągania uzasadnionych wniosków, i pisać wybitne prace badawcze. W zależności od wyboru specjalizacji kandydat skoncentruje się na przykład na badaniach klinicznych, badaniach populacyjnych, interwencjach w zakresie zdrowia publicznego lub studiach modelowania.

Ten program jest akredytowany przez NVAO.

Specjalizacje

 • Epidemiologia
 • Epidemiologia kliniczna
 • Genetyczny
 • Epidemiologia zdrowia publicznego
 • Analiza ekonomiczna zdrowia

Cele

Studenci nabywają następujące kompetencje:

 • Zdolność do sformułowania klinicznego lub publicznego problemu zdrowotnego i przetłumaczenia go na pytanie naukowe;
 • Umiejętność przeprowadzenia obszernego badania literatury dotyczącej problemu;
 • Umiejętność przetłumaczenia pytania naukowego na protokół badania;
 • Nabywanie umiejętności ilościowych;
 • Zdolność do wnioskowania przyczynowego;
 • Zdolność do krytycznej oceny opublikowanych badań;
 • Umiejętność prowadzenia badań, zbierania i analizowania danych oraz wyciągania wniosków;
 • Umiejętność napisania pracy magisterskiej, w tym celu (celów) badania, podsumowanie literatury, materiałów, metod, wyników, dyskusji i wniosków z projektu badawczego oraz przedstawienie tych wyników na spotkaniach naukowych. Zaleca się publikację wyników badań w międzynarodowym, recenzowanym czasopismu.

Struktura

Pierwszy rok: głównie kursy metodyczne, statystyczne i programowe oraz rozpoczęcie projektu badawczego;

Drugi rok: indywidualny projekt badawczy i zaawansowane kursy, obieralne i seminaria.

Możliwości zawodowe

Stopień przygotowuje Cię do kariery w międzynarodowych badaniach medycznych lub stanowiskach kierowniczych lub doradczych w zakresie medycyny klinicznej, zdrowia publicznego, badań farmaceutycznych lub polityki zdrowotnej.

Program taught in:
Język angielski

See 10 more programs offered by Erasmus MC Netherlands Institute for Health Sciences - Erasmus University Rotterdam »

Last updated March 16, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Sierp. 2019
Duration
2 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
18,200 EUR
- Uczniowie niebędący obywatelami UE - 2060 EUR - studenci z UE
Deadline
Skontaktuj się ze szkołą
Non-EU students. 1 May 2018 EU students
By locations
By date
Data początkowa
Sierp. 2019
Application deadline
Skontaktuj się ze szkołą
Non-EU students. 1 May 2018 EU students

Sierp. 2019

Location
Application deadline
Skontaktuj się ze szkołą
Non-EU students. 1 May 2018 EU students
Data końcowa