WYMAGANIA WSTĘPNE

 1. Pomyślne zakończenie Bachelor of Ćwiczenia i sport Science stopnia lub równoważnego stopnia przez uznaną instytucję, która spełnia następujące minimalne kryteria wejścia akademickich:
 • Dwa semestry anatomii człowieka
 • Dwa semestry Fizjologii Człowieka
 • Dwa semestry Biomechaniki
 • Jeden semestr MATERIAŁ / Statystyka
 • Jeden semestr fizjologii ćwiczeń
 • Jeden semestr Prescription Wykonania
 • Jeden semestr klinicznej próby wysiłkowej
 • Stenogramy z zakończeniem podstawowego stopnia i konkretnego przedmiotu kontury muszą być dostarczane z aplikacjami.
Pomyślne wyniki w wywiadzie selekcji.

OPIS PROGRAMU

Bond University Master of Sport Science przeznaczony jest do produkcji wysokiej jakości absolwentów, którzy posiadają doskonałą wiedzę na temat zaawansowanych Sports Science praktyce. Program oferuje zaawansowane badania w dziedzinie biomechaniki, fizjologii, psychologii sportu i zasad nauk wysokich osiągów, które zawierają programowanie, monitorowanie sportowiec i pojawiających się technologii w sporcie.

Master of Science Sports składa się z wyspecjalizowanych zajęć, zintegrowanego badania i profesjonalnego modelu placement zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Sport Science profesjonalnym akredytacyjnych z Ćwiczenia i sport Science Australii (ESSA). Unikalną cechą tego programu jest możliwość zdobycia wszechstronnego doświadczenia zawodowego poprzez realizację staż 2 semestry z organizacji sportowej istotnych dla projektu badawczego, które należy podjąć.

Program zakończy ze złożeniem manuskryptu zweryfikowanych, które mogą kwalifikować się do publikacji, zapewniając dodatkową ścieżkę, aby przejść do dalszych badań podyplomowych.

Korzystać z rzeczywistego doświadczenia świata naukowców sportowych specjalistycznych Bonda, których akademickie kwalifikacje są uzupełnione przez ich trwających badań z głównych organów sportowych, w tym Australian Institute of Sport.

Struktura programu

Semestr 1 (Zaczyna maja)

 • Komunikacja, Przywództwo i negocjacje w Sporcie
 • Analiza wyników w sporcie
 • Zapobiegania urazom i rehabilitacja Principles and Practice
 • Projekt Badawczy Nauk Sportu

Semestr 2

 • Sportowiec Przygotowanie Principles and Practice
 • Zarządzanie sportowca i zespół Dynamics
 • Advances in Science Sports
 • Badania Analysis for Science Sports

Semestr 3

 • Sport Science Profesjonalne Umieszczenie 1
 • Sport Science Projekt badawczy 1

Semestr 4

 • Sport Science Profesjonalne Umieszczenie 2
 • Sport Science Research Projekt 2

PROFESJONALNE EFEKTY

Master of Sport Science pozwoli na zastosowanie wiedzy i praktycznego doświadczenia w dziedzinie nauk biomedycznych, fizjologii, biomechaniki, żywienia, psychologii i analizy wydajności do kontynuowania kariery w dziedzinie nauk sportowych na wszystkich poziomach krajowym i międzynarodowym sporcie.

Potencjalne możliwości zawodowe obejmują, ale nie są ograniczone do:

 • naukowiec Sport / wytrzymałości i specjalistyczne Klimatyzacja pozycje w sporcie zawodowym, współpracując z zespołami lub poszczególnych sportowców
 • naukowiec Sport / wytrzymałości i specjalistyczne Klimatyzacja pozycje w krajowych i międzynarodowych organizacjach sportowych
 • Oficer rozwoju dla organizacji sportowych i profesjonalnych zorientowane zdrowia
 • Korporacyjnych i społeczności zdrowie i konsultant Centrum
 • Promocja zdrowia / życia konsultanta
 • Athletic / sport koordynator programu

Wybrani absolwenci mogą kwalifikować się do przejścia do dalszych badań podyplomowych, takich jak Master of Science przez poziom doktorskiej badań lub.

uznawania kwalifikacji zawodowych

Master of Sport Science został opracowany w celu spełnienia wymaganych zajęć i praktycznego doświadczenia, aby ubiegać się o akredytację jako naukowiec sportowy z Ćwiczenia i sport Science Australii (ESSA). Proszę skontaktować się z Ćwiczenia i sport Science Australii dla warunków akredytacji: www.essa.org.au.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 5 więcej kursów w Bond University »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sty 2020
Duration
72 tygodnie
W pełnym wymiarze godzin
Cena
55,456 AUD
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sty 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sty 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

From Bond University to Base Camp