Mechanizmy różnicowe golfowe

Celem kursu jest na rynku profesjonalnego: opracowanie bezpiecznej praktyki w opiece nad pacjentami z propozycją wspierania jakości i bezpieczeństwa, w ramach protokołów, że wytyczne wskazują na potrzebę zmian w praktyce opieki, że w ramach zawodowe absolwenci są z należytą wagę do wiedzy nabytej w trakcie, zapewniając opartej na faktach i praktyczne wsparcie w wysokości bezpiecznej opieki pacjentom poprzez integrację treści teoretycznych i praktycznych w empirycznym etapie, który występuje na końcu kursu.

CELE

ogólnie:

Specjaliści aktualizacji i kolejowe zaangażowane w opiekę nad osobami w ciężkim stanie w szpitalu lub wstępnego warunkach szpitalnych. Celem kursu jest na rynku profesjonalnego, rozwijać bezpieczne praktyki w opiece nad pacjentem, dzięki czemu w ciągu absolwentów profesjonalny personel są z należytą wagę do wiedzy zdobytej podczas kursu.

specyficzne:

  • integracja zawodowa na pracowników służby zdrowia i środowiska akademickiego w poszukiwaniu interdyscyplinarnego podejścia;
  • przeanalizować nowe trendy i nowości w sytuacjach nadzwyczajnych, awaryjne i pacjentów krytycznych w intensywnej terapii (OIT);
  • zapewnienie emplacements celu omówienia kwestii krajowych i regionalnych pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, awaryjne i intensywnej terapii, a także wiedzę w celu badania i modyfikują praktyki w celu poprawy jakości opieki;
  • dostarczyć teoretyczne i praktyczne korzyści dla profesjonalistów, którzy tworzą multidyscyplinarny zespół którzy pracują lub chcą pracować w różnych sytuacjach awaryjnych, awaryjne i OIT w sprawie ogólnych aspektów;
  • umożliwić dyskusję na temat wiedzy technicznej i administracyjnej, aż do tej pory w obszarze poprawy w zakresie logistyki opieki;
  • uwrażliwienie ekspertyzy humanizowanych multidyscyplinarnych zespołów pracujących w różnych sytuacjach awaryjnych, dążąc do poprawy jakości i humanizacji usług stacjonarnych i ruchomych w zakładach opieki w nagłych wypadkach, a także w sytuacjach awaryjnych, jednostki ratownicze i awaryjne lub ICU;
  • rozwijanie umiejętności opieki kierować wielodyscyplinarny zespół w dynamice ostrożność bezpieczeństwa pacjenta, jakość różnicowania procesowego poprzez wytyczne omawianych w trakcie zajęć, jak również zweryfikować narażona na scenie pod koniec kursu.

ODBIORCY

Kurs jest przeznaczony dla opieki nad pacjentem, co sprawia, że ​​konieczne jest, że grupa docelowa jest dla absolwentów pielęgniarstwa.

METODOLOGIA

Kurs będzie rozwijana poprzez różne techniki nauczania / uczenia się w celu umożliwienia aktywnego udziału uczniów w budowie wiedzy. Nauczyciel każdego modułu dostarczają materiału monitoringu szkolnego na okres jednego tygodnia, tak aby uczniowie mogą śledzić wcześniej treści, które należy rozwiązać. Będą wykorzystywane w zależności od charakteru i celowości każdego przedmiotu, różne metody, takie jak badania przypadków; gry i symulacje; konferencje; wykłady; seminaria; ukierunkowane badania; praca w grupach; zajęcia praktyczne w laboratorium; dyskusje i wymianę doświadczeń.

Program prowadzony przez:
Portuguese (Brazil)

Zobacz 8 więcej kursów w Grupo Tiradentes »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Mar 2020
Duration
385 godziny
W pełnym wymiarze godzin
Cena
8,376 BRL
24 rat R $ 349,00 do R $ 8,376.00
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Mar 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Mar 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa