Magister nauk pielęgniarskich

Informacje ogólne

Opis programu

Program magisterski oparty na rozprawie wymaga napisania i przedstawienia rozprawy naukowej, która jest ukończona pod kierunkiem promotora. Program studiów magisterskich obejmuje roczne seminaria związane z dziedziną specjalizacji. Na koniec pierwszego roku napisane są trzy arkusze egzaminacyjne. Na drugim roku studiów pod kierunkiem promotora wykonywana jest praca dyplomowa, na którą składa się projekt badawczy o mniejszej skali.

A woman getting her blood pressure tested

Program studiów magisterskich jest oferowany w następujących specjalizacjach:

 • Nauka pielęgniarstwa zawodowego: edukacja pielęgniarska
 • Nauka pielęgniarstwa zawodowego: etyka i praktyka zawodowa
 • Community Nursing Science: Podstawowa opieka zdrowotna
 • Pielęgniarstwo noworodkowe dla matek i dzieci
 • Professional Nursing Science: Nursing Management
 • Community Nursing Science
 • Medycyna i chirurgia pielęgniarska: opieka w stanach krytycznych (ogólne)
 • Maternal & Child Nursing Science: Midwifery & Neonatal Science
 • Nauka o pielęgniarstwie psychiatrycznym

Warunki przyjęć:

Wymagania wstępne do rejestracji na studia magisterskie są następujące:

 • Kandydat powinien mieć tytuł licencjata w dziedzinie pielęgniarstwa z co najmniej 480 zatwierdzonymi punktami na poziomie NQF 8 Pielęgniarstwo
 • Kandydat musi zajmować stanowisko w specjalności związanej ze studiami magisterskimi.
 • Student musi również posiadać stosowne zaświadczenie o rejestracji w Radzie Pielęgniarskiej SA w zakresie specjalizacji proponowanego programu studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.
 • Kandydat, który chce ubiegać się o program studiów magisterskich w zakresie edukacji pielęgniarskiej i zarządzania pielęgniarstwem, musi również zdać edukację pielęgniarską i zarządzanie pielęgniarstwem na poziomie trzeciego roku (NQF 8)
 • Kandydat, który chce ubiegać się o studia magisterskie z pielęgniarstwa psychiatrycznego, musi również przejść określony program selekcyjny tego kursu. Więcej informacji można uzyskać od potencjalnych zainteresowanych organów nadzoru
 • Kandydat, który zamierza studiować na studiach magisterskich na Wydziale Nauk o Pielęgniarstwie University of Johannesburg musi umówić się na spotkanie orientacyjne z przyszłym opiekunem. Ma to na celu zapoznanie kandydata z kryteriami selekcji i innymi aspektami związanymi z tytułem magistra.
 • Zalecany jest krótki kurs z metodologii badań.

Czas trwania programu:

 • Pełny etat: minimum 1 rok i maksymalnie 2 lata
 • W niepełnym wymiarze godzin: minimum 1 rok i maksymalnie 3 lata

Szczegóły kontaktu:

Imię i nazwisko: Dr. C Downing (charlened@uj.ac.za) lub Dr. W Jacobs (wandaj@uj.ac.za)

Ostatnia aktualizacja Sie 2020

Informacje o uczelni

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Czytaj więcej

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Pokaż mniej