Magister biotechnologii medycznej

Informacje ogólne

Przeczytaj więcej o tym programie na stronie internetowej uczelni

Opis programu

Studia drugiego stopnia w dziedzinie biotechnologii medycznej na Wydziale Biotechnologii umożliwiają studentom rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów wynikających z pracy eksperymentalnej. Służą temu indywidualne projekty pracy magisterskiej koordynowane przez kadrę naukową i dydaktyczną Wydziału. Program drugiego cyklu odzwierciedla specyfikę i wysoką jakość badań naukowych 15 grup badawczych Wydziału.

Czego możesz się nauczyć

Absolwent biotechnologii medycznej:

 • Posiada kompleksową wiedzę na temat zasad i praktyk nauk biologicznych, w szczególności biochemii i biotechnologii medycznej, niezbędną do wykonywania obowiązków zawodowych w sposób interdyscyplinarny.
 • Jest biegły w posługiwaniu się narzędziami i literaturą bioinformatyczną w języku angielskim w swojej pracy zawodowej.
 • Jest przygotowany do dyskusji na tematy naukowe.
 • Umie zorganizować pracę indywidualną i zespołową w laboratorium zgodnie z zasadami bioetyki i bezpieczeństwa.
 • Ma wiedzę na temat realizacji projektów badawczych i aplikacyjnych.
 • Zna zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości i jest dobrze poinformowany na rynku firm biotechnologicznych.
 • Potrafi ułatwić sobie dalszą naukę i planowanie kariery.
 • Mówi po angielsku na poziomie B2 + i posługuje się profesjonalnym słownictwem angielskim związanym z biologią, biochemią, biomedycyną i biotechnologią.

Program trwa 2 lata (4 semestry). Aby uzyskać tytuł magistra, studenci muszą napisać i obronić pracę magisterską.

Kurs rozpoczyna się, jeśli zapisze się minimalna liczba 10 uczniów.

Warunki przyjęć

 • Poświadczone kopie dyplomu licencjata
 • Poświadczone kopie dokumentów akademickich
 • Poświadczone kopie znajomości języka angielskiego (poziom B2)
 • Cyfrowe zdjęcie paszportowe
 • Kopia paszportu
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Potwierdzenie opłaty rejestracyjnej na konto uniwersyteckie

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic ins ... Czytaj więcej

The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic institutions in Poland. Pokaż mniej