Kariera

Homeopaci zastosowanie całościowego sposobu leczenia do leczenia ludzkich chorób i dolegliwości

Warunki przyjęcia

  • Minimalne APS: 25
  • Język nauczania i learning- angielskim: 5 (60% +)
  • Matematyka: 4 (50% +)
  • Literacy matematyczna: Nie została przyjęta
  • Nauki fizyczne: 4 (50% +)
  • Nauki biologiczne: 4 (50% +)
  • Dodatkowe Temat 1: 4 (50% +)
  • Dodatkowe Temat 2: 4 (50% +)

Wstęp dla wnioskodawców międzynarodowych podlega spełnieniu wymogów prawnych, jak określono przez Immigration Act nr 13 z 2002 roku, rozporządzeń wydanych na jej podstawie polityki Uniwersytetu.
Spotkanie minimalnych wymagań Wydziału dotyczący konkretnego programu niekoniecznie gwarantuje wstęp do tego programu ze względu na ograniczoną przestrzeń. Wszyscy kandydaci muszą ukończyć NBT (National testów) przed przyjęciem do szpitala. Wynik NBT poinformuje decyzje podjęte w sprawie umieszczenia wnioskodawcy. Życie Orientacja nie jest uwzględniane przy obliczaniu APS.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 40 więcej kursów w University of Johannesburg »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Lut 2020
Duration
5 lat
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Lut 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Lut 2020