$close

Filtry

Zobacz wyniki

Znajdź uniwersytety, kolegia i szkoły biznesu w programach Cypr kawalerów oferty.

Lekarz lub lekarz medycyny jest osiągnięciem naukowym, które może trwać latami nauki. Nagroda jest przyznawana tylko raz, gdy studenci wykazali się wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do prawidłowej praktyki medycznej.Cypr, oficjalnie Republika Cypru, to wyspiarskie państwo na Morzu Śródziemnym Wschodniej. Cypr jest trzecią co do wielkości i trzecim najludniejszym wyspa na Morzu Śr… Czytaj więcej

Lekarz lub lekarz medycyny jest osiągnięciem naukowym, które może trwać latami nauki. Nagroda jest przyznawana tylko raz, gdy studenci wykazali się wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do prawidłowej praktyki medycznej.

Cypr, oficjalnie Republika Cypru, to wyspiarskie państwo na Morzu Śródziemnym Wschodniej. Cypr jest trzecią co do wielkości i trzecim najludniejszym wyspa na Morzu Śródziemnym, a państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Nicosia ma duże społeczności studenckiej z powodu licznych uczelniach, które znajdują się tam. Kultura student może być zauważony, jak tylko ziemi w tym mieście, ale w sumie jej ze względu na wysokiej jakości kształcenia oferowanego przez miejskich szkół wyższych.

Uniwersytety za dyplom licencjacki Cypr. Znajdź wszystkie informacje na temat szkół oferujących dyplom licencjacki%% COUNTRY_ARTICLE%% Cypr tutaj.

Pokaż mniej
$format_list_bulleted Filtry
Sortuj według:
Polecane Najnowsze Tytuł
University of Nicosia Medical School
Nikozja, Cypr

University of Nicosia Medical School , największy na Cyprze, oferuje 6-letni program studiów magisterskich przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Akredytowany przez UE s ... +

University of Nicosia Medical School , największy na Cyprze, oferuje 6-letni program studiów magisterskich przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Akredytowany przez UE stopień medyczny umożliwiający praktykę lekarską Pathways całym świecie Wymieniony w Światowym Katalogu Szkół Medycznych Zróżnicowane ciało studenckie z ponad 60 krajów Program w pełni prowadzony w języku angielskim Perspektywy rozwoju kariery Dzięki naszemu oddanemu Zespołowi Studentów ds. Sukcesu uczniowie są dobierani z osobistym nauczycielem, a studenci spotykają się z doradcami zawodowymi, aby śledzić ich studia i kroki, aby ćwiczyć po ukończeniu studiów. Jako akredytowany przez UE stopień medyczny absolwenci pochodzący z jednego z krajów wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii będą mogli ubiegać się o praktykę medyczną. Każde państwo członkowskie ma swoje własne przepisy dotyczące tego, na który etap programu szkoleniowego będziesz przystępować, oraz wszelkie dodatkowe wymagania, które będziesz musiał wykazać (takie jak znajomość języka). Chociaż stopień MD jest uznawany przez wiele różnych krajów na arenie międzynarodowej, zaleca się, aby kandydaci skontaktowali się z własnymi władzami krajowymi, jeśli chcą praktykować we własnym kraju. Podczas całej podróży studenci znajdą wsparcie i wskazówki dotyczące dostosowania się do krajowych egzaminów licencyjnych, takich jak USMLE w oparciu o preferowane studia podyplomowe Pathway . Nasz Zespół Sukcesu Studentów składa się z absolwentów i ekspertów ds. kariery, którzy doradzają w zakresie najlepszych praktyk pracy w różnych regionach świata, aby wspierać cele studentów. Z ponad 60 narodowościami studentów będziesz uczyć się i ćwiczyć z kolegami i wykładowcami, które zapewniają przewagę konkurencyjną na globalnym rynku opieki zdrowotnej. Ten akredytowany przez UE stopień medyczny umożliwia praktykę medyczną Pathways ze wsparciem i przygotowaniem do stażu podyplomowego. Nasi absolwenci otrzymali oferty pracy w ponad 200 ośrodkach medycznych na całym świecie w zakresie szkoleń rezydencyjnych, stypendiów, staży i badań. Nasi doradcy ds. Przyjęć mogą udzielić dalszych informacji na temat opcji kariery dzięki temu dyplomowi MD i wymaganiom licencyjnym. Cele ogólne Ten program studiów zapewnia studentom możliwość uzyskania wysokiej jakości edukacji w medycynie. Ogólne cele programu to: Szkolić studentów, aby stali się wysoce kompetentnymi lekarzami i wyposażyć ich w wiedzę, umiejętności i postawy, które pozwolą im odpowiadać na wyzwania współczesnej medycyny. Wytwarzaj kompetentnych i troskliwych absolwentów, bezpiecznych do wykonywania zawodu początkowo jako młodsi lekarze, z potencjałem do pełnego rozwoju kariery w wybranej przez siebie dziedzinie medycyny. Zapewnij każdemu uczniowi wiedzę i doświadczenie oparte na dowodach niezbędne do postępu naukowego i humanistycznego w opiece i leczeniu chorych, w tym natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach medycznych. Sprzyjać rozwojowi przez całe życie zobowiązań w zakresie stypendiów i usług na rzecz indywidualnych pacjentów i społeczności. Zachęć uczniów do holistycznego praktykowania medycyny, uwzględniając względy etyczne, prawne, psychologiczne i społeczne. Promuj zdrowie i dobre samopoczucie poprzez zapobieganie chorobom i badania. Przyczynić się do ustanowienia Cypru jako regionalnego centrum doskonałości w edukacji medycznej. Innowacyjny i nowoczesny program nauczania Program studiów MD jest innowacyjny i opiera się na najnowszych badaniach w dziedzinie edukacji medycznej. Studenci uczą się poprzez studia przypadków i mają samouczki w małych grupach na większość swoich kursów. Ponadto kładzie się silny nacisk na nauki społeczne, w tym etykę medyczną i socjologię. Program ten koncentruje się na wytycznych organów zawodowych, takich jak General Medical Council of the UK (GMC), która kładzie szczególny nacisk na nauki społeczne, ponieważ pacjenci są istotami społecznymi, a klinicyści odnoszą znaczne korzyści z poznawania społecznych aspektów zdrowia i choroby i społeczne zachowania zdrowotne. Co więcej, toczy się obecnie dyskusja na temat szkolenia zarówno studentów medycyny, jak i klinicystów, aby byli kulturowo kompetentni w celu poprawy ich interakcji z pacjentami. Socjologia medyczna ma do odegrania kluczową rolę w tym szkoleniu, ponieważ obejmuje zagadnienia związane z przekonaniami pacjentów na temat zdrowia, doświadczeniem chorób przewlekłych, migracją i zdrowiem, wartościami kulturowymi i zachowaniami zdrowotnymi, środowiskiem społeczno-kulturowym i chorobami psychicznymi oraz tłem społeczno-ekonomicznym i zdrowie. Dziś uczelnie medyczne nie mogą już sobie pozwolić na negowanie znaczenia etyki lekarskiej w programie studiów pierwszego stopnia, jeśli mają przestrzegać wymagań stawianych przez organizacje zawodowe, takie jak General Medical Council, World Medical Association i World Federation for Medical Education, które m.in. inne organizacje zawodowe na całym świecie uznają etykę lekarską za podstawową część medycznego programu nauczania. Etyka jest dyscypliną filozoficzną, a studenci medycyny, którzy mogą być bardziej biegli w naukach przyrodniczych, potrzebują odpowiedniej ilości czasu poświęconego temu przedmiotowi. Dlatego głęboko czujemy, że jeden pełny kurs, oprócz zintegrowanych wykładów z etyki medycznej w całym programie nauczania w sześcioletnim programie medycznym, jest niezbędny, aby wykształcić lekarzy, którzy są świadomi, że etyka ma kluczowe znaczenie dla dobrej praktyki medycznej i umiejętności etycznych wymaganych przez te organizacje zawodowe. Zdobycie wiedzy naukowej nie wystarczy, aby zostać dobrym lekarzem. Uczniowie muszą wiedzieć, jak korzystać, a nie nadużywać tej wiedzy. Ponadto program nauczania został zaprojektowany tak, aby zachęcać do spiralnego uczenia się. Dlatego tematy odwiedzane w pierwszych latach są powracane w kolejnych latach, aby budować na kolejnych doświadczeniach. Struktura Lata 1-3 (podstawowe nauki medyczne) W klasach 1-3 studenci zdobywają wiedzę z podstawowych nauk medycznych: chemia ogólna, chemia organiczna, fizyka, biologia, anatomia, histologia, biochemia, fizjologia, genetyka, mikrobiologia i wirusologia, immunologia, farmakologia, genetyka medyczna, patologia ogólna, socjologia medycyny , psychologia medyczna, etyka lekarska, metody badawcze w medycynie i podstawowe statystyki medyczne. Studenci biorą również udział w kursach zintegrowanej praktyki klinicznej, podczas których rozwijają ważne umiejętności kliniczne i komunikacyjne wymagane w medycynie. Pod opieką studenci będą mieli okazję spotkać się z wybranymi pacjentami w lokalnych szpitalach i klinikach, aby ćwiczyć te podstawowe umiejętności. Rok 4 (Studia zintegrowane – nauki podstawowe i kliniczne) Rok 4 reprezentuje rok przejściowy od badań przedklinicznych do badań klinicznych. W roku 4 studenci uczęszczają na zajęcia z hematologii, farmakologii systematycznej, epidemiologii i zdrowia publicznego oraz patofizjologii klinicznej. Realizują również projekty badawcze. W drugim semestrze studenci biorą udział w kursie zintegrowanej praktyki klinicznej, w którym wykorzystują umiejętności kliniczne i komunikacyjne, które rozwinęli w poprzednich latach. Studenci odwiedzą lokalne szpitale, kliniki i społeczność, aby dalej ćwiczyć nabyte umiejętności i zdobyć doświadczenie z pierwszej ręki, jak praktykuje się medycynę w tych warunkach. Studenci biorą udział w zajęciach klinicznych w medycynie, chirurgii i podstawowej opiece zdrowotnej. Lata 5-6 (studia kliniczne) Celem klas 5 i 6 jest zapewnienie uczniom szerokiego doświadczenia w środowisku klinicznym, głównie w szpitalach, ale także w społeczności, tak aby mogli wykorzystać naukę z ostatnich 4 lat do praktyki klinicznej, komunikacyjnej, diagnostycznej i rozumowania umiejętności na prawdziwych pacjentach oraz poznanie sposobu postępowania z pacjentami z perspektywy medycznej, terapeutycznej, chirurgicznej, psychospołecznej i opiekuńczej. Studenci biorą udział w zajęciach klinicznych z zakresu kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, chorób układu oddechowego, klatki piersiowej i piersi, gastroenterologii i chirurgii przewodu pokarmowego, nefrologii, urologii i chirurgii transplantacyjnej, reumatologii i dermatologii/chirurgii plastycznej, neurologii, neurochirurgii i chirurgii paliatywnej , pediatria, położnictwo i ginekologia, interna, chirurgia ogólna, medycyna ratunkowa i intensywna terapia, ortopedia, otorynolaryngologia i okulistyka, terapia i przepisywanie leków, praktyka ogólna i medycyna geriatryczna. Studenci uczestniczą również w zajęciach Clinical Attachment Elective, spędzając sześć tygodni na wybranej przez siebie aktywności lub wybranej przez siebie specjalizacji medycznej. Zachęca się uczniów do poszerzania swoich doświadczeń poprzez podejmowanie zajęć fakultatywnych w innym środowisku. Obejmuje to możliwość wyjazdu za granicę na ich fakultatywne. Studenci pozostający na Cyprze w celu odbycia szkolenia klinicznego będą potrzebować odpowiedniej znajomości języka greckiego, aby mogli lepiej komunikować się z pacjentami. Szkoła Medyczna zapewnia bezpłatne lekcje języka greckiego przez pierwsze 4 lata kursu, aby przygotować studentów do tego wymogu. Warunki przyjęć 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej Świadectwo ukończenia szkoły średniej z 90% ogólnym wynikiem (łącznie 8/20 w greckim/cypryjskim świadectwie ukończenia szkoły średniej), w celu uwzględnienia podobnych ocen z biologii i jednej z chemii, fizyki lub matematyki. Lub: Poziomy GCE A' z ocenami ABB, w tym biologia i jeden z chemii, fizyki lub matematyki i jeszcze jeden przedmiot. Lub: matura międzynarodowa z ogólną liczbą 32 punktów i łącznym wynikiem 16 na wyższym poziomie, w tym biologia i przynajmniej jedna z chemii, fizyki lub matematyki. Kandydaci są sprawdzani całościowo, więc wszystkie stopnie będą sprawdzane, w tym z chemii, fizyki i matematyki, aby upewnić się, że twoja wiedza i osiągnięcia w tych dziedzinach spełniają wymagania naszego programu nauczania. Szkoła Medyczna może również wziąć pod uwagę kandydatów z innych systemów edukacyjnych. W przypadku jakichkolwiek innych kwalifikacji skontaktuj się z nami, abyśmy mogli ocenić, czy kwalifikujesz się do programu. Kandydaci posiadający tytuł licencjata w dziedzinie związanej z medycyną mogą zostać uwzględnieni w przyjęciu na pierwszy rok studiów. Tacy kandydaci z anglojęzycznych uczelni byliby zwolnieni z wymagań anglojęzycznych. 2. Wymagania dotyczące języka angielskiego 6,5 ogólnie w IELTS (z 6,5 na piśmie i minimum 6,0 we wszystkich innych elementach), Lub: ogółem 213 w TOEFL komputerowym (550 papierowych, 79 internetowych), Lub: ocena 5 w GCSE (lub B ze starym systemem ocen), Lub: wynik 5 z języka angielskiego na poziomie International Baccalaureate Standard Level (SL), Lub: wynik 70% z języka angielskiego na maturze europejskiej. Studenci z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii są zwolnieni z tego wymogu, o ile ukończyli anglojęzyczną szkołę średnią. 3. Wywiad – osobiście lub online Celem rozmowy jest ustalenie, czy posiadasz odpowiednie umiejętności i cechy, aby pomyślnie ukończyć kurs i profesjonalnie praktykować medycynę. Wnioskodawcy muszą wykazać poprzez doświadczenie wolontariatu, że rozumieją biologiczny, psychologiczny i społeczny wymiar medycyny, aby uzasadnić swoje zgłoszenie, wykazując przydatność do kariery w medycynie. Przed rejestracją musisz spełnić warunki lub wymagania akademickie i nieakademickie, a oferta warunkowa nie może zostać przekształcona w ofertę bezwarunkową wyłącznie na podstawie spełnienia minimalnych wymagań dotyczących oceny. Komisja Rekrutacyjna przegląda kandydatów całościowo przez cały proces rekrutacji. * Kandydaci z akredytowanych Szkół Medycznych, o dobrym statusie akademickim, mogą zostać przeniesieni na drugi lub trzeci rok programu UNIC Doctor of Medicine. Ta możliwość będzie oparta na dokładnym przeglądzie ukończonych kursów przez Panel Akademicki. Czesne i koszty utrzymania Roczne czesne wynosi 18 000 € przez pierwsze 3 lata i 22 000 € przez ostatnie 3 lata. Koszty życia zależą od Twojego stylu życia. Studenci odbywający szkolenie kliniczne w Wielkiej Brytanii płacą dodatek w wysokości 6000 euro rocznie przez ostatnie 2 lata. Przeciętnie pobyt w Nikozji przez cały rok będzie kosztował minimum 10 000 euro. -
M.D.
Studia dzienne
6 lat(a)
Język angielski
Sie 2022
Ośrodek kształcenia
 
European University Cyprus
Nikozja, Cypr

Studenci uczą i przeszkoleni na Cyprze. Nauczanie odbywa się w języku angielskim, przy minimalnym obciążeniu roboczym 360 ECTS w dziedzinie kształcenia i szkolenia wymaganego ... +

Studenci uczą i przeszkoleni na Cyprze. Nauczanie odbywa się w języku angielskim, przy minimalnym obciążeniu roboczym 360 ECTS w dziedzinie kształcenia i szkolenia wymaganego do zakończenia Stopień doktora medycyny w ciągu sześciu lat. Nie "przedmedycznej" zajęć jest wymagana jako program studiów zapewnia all-inclusive, pełne nauki podstawowe jednostki tematycznej. Wczesna ekspozycja studentów do doświadczeń klinicznych podkreśla znaczenie nauk podstawowych do jej stosowania klinicznego i służy do pobudzenia zainteresowania uczniów w medycynie. Absolwenci Uniwersytetu Europejskiego Cypr School of Medicine może wykonywać swój zawód w dowolnym kraju Unii Europejskiej i innych międzynarodowych systemów ochrony zdrowia. -
M.D.
Studia dzienne
6 lat(a)
Język angielski
Ośrodek kształcenia