Licencjat w Obstetrics

Informacje ogólne

Opis programu

Kurs położnictwa trwa trzy lata i ma na celu szkolenie teoretyczno-praktyczne dla przyszłej położnej.

Nacisk kładziony jest na dogłębną znajomość fizjologii, promocji i utrzymania zdrowia kobiet na wszystkich etapach życia, ze szczególnym uwzględnieniem pary matka-niemowlę.

Kurs obejmuje zdobycie 180 punktów, z czego 60 na ćwiczenia praktyczne. Działalność profesjonalizująca jest preferowana w różnych obszarach szkolenia dzięki wsparciu sieci opiekunów klinicznych dedykowanych każdemu uczniowi w relacji jeden do jednego.

Na koniec kursu student doktoratu przedstawi odpowiednią autonomię zawodową i osąd kliniczny w zakresie fizjologii oraz będzie mógł pracować w zespole w zarządzaniu patologii położniczo-ginekologicznej pod nadzorem lekarzy medycyny

Dostęp do kursu jest planowany na poziomie krajowym.

Kurs przewiduje internacjonalizację. Oprócz programu Erasmus Plus i programu Overword protokół współpracy z „Universidade de São Paulo” (Brazylia) pozwoli studentom, którzy przejdą selekcję opartą na doskonałości programu nauczania, na uzyskanie dyplomu „Położnictwo” Na Uniwersytecie Brazylijskim, a zatem możliwość wykonywania zawodu zarówno we Włoszech, jak i w Brazylii.

Osoba kontaktowa ds. Wymian międzynarodowych:
Dott.ssa Laura Fieschi - email laura.fieschi@unipr.it

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

The University of Parma is a State University. As such, it is self-governing and has administrative, organizational, and accountancy autonomy, providing services to the general public.

The University of Parma is a State University. As such, it is self-governing and has administrative, organizational, and accountancy autonomy, providing services to the general public. Pokaż mniej