Licencjat w radiologii

Informacje ogólne

Opis programu

Łamanie wnętrza i zbadać struktury pracuje dla Technolog w radiologii. Wiedząc, ciało ludzkie, analizować konstrukcje metalowe, działają źródła promieniotwórcze to tylko niektóre z działań zawodowych powstałych w okolicy.

O Technolog w radiologii Jest w stanie prowadzić działalność z wykorzystaniem promieniowania jonizującego i obrazowanie diagnostyczne, następujące złożoności postępu technologicznego. Spełnia rosnące zapotrzebowanie na specjalistów o wysokich kwalifikacjach, aby spotkać na rynku pracy, która ma tendencję do coraz bardziej wymagający.

Rynek pracy

Technolodzy w specjalistów radiologii są szybko wchłaniane przez rynek pracy, ponieważ stanowi nowy zawód dziś szeroko akceptowany.

Główni pracodawcy w Brazylii i na świecie są kliniki obrazu, szpitale Centra Diagnostyki Obrazowej, firmy odpowiedzialne za nieniszczących na budowach, na lotniskach, producenci samochodów, przemysł napojów, platform wiertniczych, urządzeń przedstawicielstw firm w inżynierii biomedycznej koncentruje się na diagnostyce obrazowej, między innymi.

pole

Można działać w zakresie zarządzania procesem pracy we wszystkich specjalnościach radiologii diagnostycznej (konwencjonalny radiologii, tomografii komputerowej, magnetyczny rezonans jądrowy, densytometria kości i mammografii), w tym na realizację programów zapewniania jakości (QGP), akwizycji obrazu poprzez szczególnych procedur w medycynie nuklearnej, a także jest odpowiedzialny za przeprowadzanie procedur Zastosowanie promieniowania w radioterapii.

Technolog w radiologii może wykonywać czynności nadzoru i ochrony radiologicznej oraz rozwój badań naukowych i technologicznych w dziedzinie radiologii.

Innym sposobem działania jest Radiologia przemysłowa, gdzie ten profesjonalny wykonuje Nieniszczących W morskiej części przemysłowych, samochodowych, platform wiertniczych i gazociągów, a także w napromieniowania żywności.

CELE

ogólnie:

Postać najwyższego poziomu specjalistów technicznych, które sprawiają, że właściwe wykorzystanie sprzętu high-tech w dziedzinie zdrowia, twarzą do diagnostyki obrazowej i instytucji związanych.

specyficzne:

• Przygotowanie zawodowe do pracy w dziedzinie radiologii, opracowanie naukowe, techniczne i ludzkie umiejętności do wykonywania praktyki etycznej i kwalifikowanej; • przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do pełnego treningu i właściwego wykonania profesjonalnego radiologii, a także pojęć legislacyjnych stosunków człowieka i etyki zawodowej; • Spełnienie wymagań rynków regionalnych i krajowych, stanowiących wykwalifikowanych i zaktualizowanych specjalistów, którzy podążają za innowacje naukowe i technologiczne oraz posiadających know-how w tej dziedzinie wiedzy; • Upewnić się, że tożsamość profilu zawodowego ukończeniu kursu i jego organizacji nauczania; • zachęcać do rozwijania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i zrozumienia procesu technologicznego, jego przyczyn i skutków; • Zachęcanie do produkcji i innowacji naukowych i technologicznych oraz ich zastosowania w miejscu pracy; • W celu promowania zrozumienia i oceny skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych produkcji, zarządzania i włączenia technologii; • Promowanie zdolność do utrzymania nauki i nadążać za zmianami warunków pracy, jak również zapewnić dalsze badania w kursach podyplomowych.

Ostatnia aktualizacja Lis 2016

Informacje o uczelni

Developing the society through quality services related to education and culture.

Developing the society through quality services related to education and culture. Pokaż mniej