Read the Official Description

Licencjat z fizjoterapii jest program 4-lata badań przeprowadzonych według wykształcenia normami przyjętymi przez Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program nauczania i plany studiów uwzględniać wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Aby zwiększyć swoje umiejętności praktycznych jeszcze oferujemy w jednym pakiecie dodatkowym programem technik masażu.

Zmiany zachodzące w społeczeństwie przyczyniają się do popularności zawodu fizjoterapeuty. Statystycznie, nasze społeczeństwo zaczyna wiekiem, zmniejsza się wskaźnik urodzeń i ludzie żyją dłużej. W tej sytuacji nie jest skazane na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów medycznych na rynku. Wybierając studia fizjoterapii w naszym Kolegium zagwarantuje ci edukację na najwyższym europejskim poziomie.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do kariery jak fizjoterapeutów, dostarczając im wiedzy i umiejętności niezbędnych do pomocy osobom w każdym wieku, w rozwijanie, utrzymywanie i odzyskiwanie ich przydatność i fizyczne funkcje, które zostały utracone lub zmniejszone w wyniku choroby lub urazu. Ponadto celem badań jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy na temat teorii, metodologii i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostycznych i zdolność do wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu i kinezyterapii, podstawowe techniki terapii manualnej i stosowania przyrządów ortopedycznych. Badania mają na celu umożliwienie studentom uzyskanie sprawności fizycznej niezbędnej do właściwej prezentacji i wykonywanie procedur kinezyterapii u pacjentów z chorobami i niepełnosprawnością. W zakresie kompetencji społecznych, badania okazją, aby znaleźć spełnienie w indywidualnej pracy z pacjentami i we współpracy w zespole terapeutycznym.

Kadry pedagogicznej to nauczyciele akademiccy, głównie z prestiżowych poznańskich uczelni, w tym Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza i praktyków, czyli fizjoterapeutów pracujących w placówkach zdrowotnych lub prowadzące własne prywatne praktyki. Większość przedmiotów specjalistycznych, a także praktyki klinicznej i zajęcia praktyczne prowadzone są przez lekarzy biegłych w rehabilitacji medycznej, balneoclimatology i medycyny fizykalnej i fizjoterapeutów z magistra pracuje w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Program taught in:
Polski

See 3 more programs offered by College of Education and Therapy in Poznań »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Paźdz. 2019
Application deadline

Paźdz. 2019