Read the Official Description

DO przycisk Zastosuj CICK zielonej POWYŻEJ.

Przedmedycznej golfowe 2017/2018 - Wejście do studia bez egzaminu!

Kurs przygotowawcze prowadzone w języku angielskim jest organizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi dla studentów planujących zastosowanie programów medycznych i stomatologicznych, aby powtórzyć i poprawić ich wiedza wymagana na egzaminie. Ma on również na celu się różnic wiedzy kandydatów w tych wstępnych przedmiotów, aby pomóc im w ich pierwszym roku studiów.

Czas trwania kursu

Październik 2017 - lipiec 2018

Podczas kursu przygotowawczego oferujemy:

 • Klasy i laboratoryjne w biologii, chemii i fizyki,
 • Zajęcia w języku angielskim Medycznej
 • Zajęcia w języku polskim
 • Zajęcia z anatomii
 • Wprowadzenie do profesjonalizmu akademickiej, kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się

Kurs przygotowawczy odbędzie się pod warunkiem minimum 20 studentów zarejestrowanych.

Wstęp do kursu przygotowawczego:

Od 15 lutego 2017 do 15 września 2017

Warunki przyjęć:

 • Maturę / świadectwo ukończenia szkoły średniej kwalifikacyjnej o przyjęcie na uniwersytet
 • Rozszerzony poziom wiedzy u 2 spośród następujących przedmiotów: chemia, biologia, fizyka, matematyka - udokumentowanych przez wyżej wymienione kończenia nauki certyfikaty / dyplomy. Gatunki wymagane powinna być wyższa od średniej.
 • Angielski kompetencji w mowie i piśmie potwierdzona certyfikatem językowym lub odpis szkolny wtórnego

Dokumenty aplikacyjne dla kursu przygotowawczego:

 • Maturę z odpisu lub świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Certyfikat English
 • Paszport kserokopia
 • Formularz zgłoszeniowy

Czesne

5.900 EURO

Program taught in:
Język angielski

See 3 more programs offered by Medical University of Lodz »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
1 rok
W pełnym wymiarze godzin
Cena
5,900 EUR
By locations
By date
Data początkowa
Paźdz. 2019
Application deadline

Paźdz. 2019