Read the Official Description

Zakład Fizjoterapii (licencjat) oferowany jest w Campi Nova Iguacu, a Itaperuna na nocnej zmianie w 4200 godzin, trwających od 10 semestrów.

program

Kurs Bachelor Fizjoterapii - Campus Nova Iguaçu oferowany jest z całkowitego nakładu pracy 4200 godzin, aby być wypłacona w co najmniej pięciu (5) lat, zgodnie z Uchwała CNE / CES Nº 4/2009. Projekt pedagogiczny przebiegu Bachelor Fizjoterapii - Campus Nova Iguaçu - przewiduje dostawę LBS jako opcjonalny przedmiotu w programie, tak jak przewidziano w przepisach dla kawalerów. Program nauczania przedmiotu została opracowana i jest stale zmieniony w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb studentów i zmiany proponowane przez nauczycieli, po ocenie. Zatem struktura ta pozostaje aktualizowane i przestrzeganie krajowych przepisów dotyczących nauczania.

Laboratoria

Fizjoterapii zajęć - UNIG- Nova Iguaçu - posiada infrastrukturę oraz wystarczające i odpowiednie materiały dotyczące funkcjonowania dyscyplin, to odnosi się do zajęć praktycznych. Klasy, które są prowadzone w laboratoriach / przestrzenie praktycznych działań i których zadaniem jest przedstawienie praktycznego akademicką i aktywny kontakt z przyszłymi działaniami powinny rozwijać się w swojej praktyce zawodowej jednocześnie konsolidację koncepcji teoretycznych studentów przez studentów, promowanie interdyscyplinarność.

Fizjoterapii zajęć - UNIG- Nova Iguaçu - posiada wystarczającą infrastrukturę i odpowiednie do liczby wolnych miejsc pracy i funkcjonowania dyscyplin, to odnosi się do zajęć praktycznych. Działania, które będą realizowane są zaplanowane zgodnie z harmonogramem zajęć praktycznych. Podczas realizacji działań edukacyjnych w laboratoriach, nauczycieli i uczniów muszą przestrzegać zasad dotyczących stosowania pracowni i poradni, a także norm bezpieczeństwa biologicznego. Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot jest odpowiedzialny za kontrolę dostępu, korzystania ze sprzętu i konserwacji sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć praktycznych.

Kurs fizjoterapii Unig podczas praktyk nauczania opracowane w dyscyplinach wykorzystuje następujące laboratoria dydaktyczne:

  • Multidyscyplinarne laboratorium I;
  • Multidyscyplinarna Laboratory II;
  • Eletrofototermoterapia laboratoryjny;
  • Exercise Physiology Laboratory, pomiar i ocenę.

specjalistycznych periodyków

Kurs fizjoterapia - licencjat Unig - Campus Nova Iguaçu posiada ponad 20 podpisów / Professional dostęp do czasopism, indeks i aktualne, w formie drukowanej lub praktycznie rozprowadzane wśród głównych obszarach oczywiście, większość z nich z zaktualizowanym zbiórki stosunku ostatnie trzy lata, odpowiednio spełniać programy wszystkich komponentów programowych i wymagań kursu.

Program taught in:
Portuguese (Brazil)

See 1 more programs offered by Universidade Iguaçu (UNIG) »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Mar. 2019
Duration
10 - 10 semestry
Zaoczne
By locations
By date
Data początkowa
Mar. 2019
Application deadline